Till innehåll på sidan

Publikationer

Här publiceras rapporter finansierade av Centrum för Hållbar Luftfart

Rapporter från avslutade projekt:

Slutrapport SAFT (pdf 7,7 MB)

Slutrapport projekt Brantare (pdf 486 kB)

Konferens- samt tidskriftsbidrag:

B. Moberg et al., "Approximation of pilot operational behavior affecting noise footprint in steep approaches," Noise Control Engineering Journal, 68 (2), 179-198, 2020.

I. Karasalo, “"Assessment Of A Simplified Environmental Model For Aircraft Noise Prediction",” in Internoise 2019, Madrid, 2019.

U. Tengzelius, “Simulation of atmosphere and Air traffic For a quieter environmenT (SAFT),” in 22nd Workshop of the Aeroacoustics Specialists Committee of the CEAS Future Aircraft Design and Noise Impact, Amsterdam, 2018.

U. Tengzelius and M. Åbom, “Aircraft pass-by noise on ground modelled with the SAFT program,” in Internoise 2019, Madrid, 2019.

M. Åbom, K.Bolin, P.Ulfvengren (2018), "Air Traffic Management and Noise", paper presented at Inter-Noise 2018, Chicago, USA.

U. Tengzelius, F. Bahmani and T. Grönstedt (2018), "SAFT – Simulation of atmosphere and Air traffic For a quieter environmenT", Proc. Euronoise Conference 2018, Hersonissos, Crete-Greece
 
J. Rignér, B. Moberg and P. Ulfvengren (2017), "Pilot impact on the noise abatement effect of steeper approaches – Initial analysis of wind and flight data". Proc. Inter-Noise 2017. Hong-Kong, China

Rapporter från förstudier under 2015-2016:

  • Förstudie Brantare är en förstudie vars syfte var att identifiera forskningsbehov som är relevanta för att kunna genomföra en meningsfull implementering av brantare inflygningsvinkel som bullerreducerande åtgärd. Ladda hem hela rapporten här: Slutrapport BRANTARE-Förstudie.pdf (pdf 472 kB)
  • INFRA-förstudie studerade förändringar till exempel: vad som driver den, vad som hindrar den, vad som gör att en del ser lösningar där andra ser problem, bidrar till ökad kunskap för analys av system, processer för förändring och realisering av innovation. Forskningsprojekt kan tillföra nödvändiga resurser för att kartlägga och utveckla ett sådant helhetsperspektiv. Vår forskning utvecklar kunskap, metoder och verktyg för systemanalys och systemdiagnos. Tillämpningar av detta i samverkan med systemaktörer bidrar till att man förbättrar förståelse för systemet och de olika systemperspektiven i förhållande till sitt egna. Ladda hem hela rapporten här: Slutrapport INFRA-Förstudie.pdf (pdf 1,2 MB)
  • SAFT-förstudie, syftet var att skapa möjlighet för studier av bullerefekter från existerande såväl som från nya procedurer, operationer, flygvägar, landningsbanor och eller modifierade flygplan och flygmotorer samt bedöma inverkan av atmosfärsförhållanden på flygplansbuller. Slutrapport SAFT-Förstudie.pdf (pdf 3,7 MB)
  • ULLA-förstudie, ljudmätningar anses vara av central betydelse för att få en rättvisande bild av bullersituationen runt Arlanda och denna förstudie benämnd Undersökningar medelst Ljudmätningar vid Landningar på Arlanda (ULLA) bekräftar att omfattande och långvariga ljudmätningar kring Arlanda kan ge ett utökat kunskapsläge om bullerpåverkan från flygrörelser. Slutrapport förstudie ULLA (pdf 347 kB)