Till innehåll på sidan

Forskning i elektroteknik och datavetenskap

På skolan för elektroteknik och datavetenskap bedrivs forskning på grund- och tillämpad nivå som möter verkliga samhällsproblem och utmaningar - allt med en vetenskaplig excellens och i samverkan med det omgivande samhället.

Illustration med hus och teknik

Skolan för elektroteknik och datavetenskap bedriver världsledande forskning inom sitt område. Vår verksamhet bidrar till framtidens lösningar inom bland annat teoretisk och tillämpad datalogi, smarta elnät, intelligenta transportsystem, robotik, säker infrastruktur, beräkningsbiologi, medicinsk teknik, nanoteknik, medieteknik och interaktionsdesign samt tal- och musikkommunikation.

Forskningen inom elektroteknik och datavetenskap på KTH är internationellt framstående och hamnar högt på rankinglistor inom sitt område. Det är kombinationen av olika angreppssätt, metoder och en djup kunskap inom våra kärnområden som gör det möjligt att befinna sig i forskningens verkliga framkant.

Vår forskning bedrivs vid 16 avdelningar som täcker alla aspekter av ämnet elektroteknik och datavetenskap. På skolan finns också flera kompetenscentran som utgör plattformar för samverkan och möjliggör för våra forskare, studenter och lärare att samarbeta med partners från industri och akademi.

Tillhör: Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)
Senast ändrad: 2021-11-01