Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Forskning i elektroteknik och datavetenskap

På Skolan för elektroteknik och datavetenskap forskar vi på grund- och tillämpad nivå. Vår forskning möter verkliga samhällsproblem och utmaningar. Här kan du läsa om våra institutioner, avdelningar och forskningsmiljöer som bedriver forskning som täcker alla aspekter av ämnet elektroteknik och datavetenskap.

Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS) bedriver världsledande forskning inom sitt område. Forskningen är internationellt framstående och hamnar högt på rankinglistor inom sitt område. Det är kombinationen av olika angreppssätt, metoder och en djup kunskap inom våra kärnområden som gör det möjligt att befinna sig i forskningens verkliga framkant.

Forskning på EECS

Vår forskning bedrivs vid 16 avdelningar som täcker alla aspekter av ämnet elektroteknik och datavetenskap. På skolan finns också flera kompetenscentran som utgör plattformar för samverkan och möjliggör för våra forskare, studenter och lärare att samarbeta med partners från industri och akademi.

Vår forskning bidrar till framtidens lösningar

Inom bland annat:

  • teoretisk och tillämpad datalogi,
  • smarta elnät,
  • intelligenta transportsystem,
  • robotik,
  • säker infrastruktur,
  • beräkningsbiologi,
  • medicinsk teknik, nanoteknik,
  • medieteknik och interaktionsdesign,
  • tal- och musikkommunikation.