Agile, Resilient and Cost-efficient Mobile Backhaul Networks

Tid: Må 2019-03-18 kl 10.00

Plats: Ka - Sal A, Sal Östen Mäkitalo, Elektrum, Kista

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-244611

Ämnesområde: Information and Communication Systems

Respondent: Forough Yaghoubi , Communication Systems

Opponent: Professor Dipak Ghosal

Handledare: Dr Marija Furdek Prekratic

Innehållsansvarig:Webmaster EECS
Tillhör: EECS
Senast ändrad: 2019-02-26