Mentorspace

Vårt mentorspace i Kista är en mötesplats där studenter, industri och forskare kan utveckla idéer, bygga prototyper eller ett få hjälp att ta fram koncept. Mentorspace är en plats för kunskaps- och erfarenhetsutbyten inom ämnet elektroteknik och datavetenskap.

Lokalen är kostnadsfri och går att använda när som helst på dygnet, men nås endast för den som har passerkort. För att börja använda Kistas mentorspace, kontakt Professor Mark Smith eller Inicio för att få en guided tur och access. OBS! Guidningarna hålls på engelska.

Mer information om Mentorspace finns på vår engelska sida. 

Mentorspace på engelska

Tillhör: Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)
Senast ändrad: 2019-09-02