Till innehåll på sidan

Upphandling för ett hållbart stadsbyggande

Ett forskningsprojekt som undersöker upphandlingens roll och möjligheter för ett mer hållbart och innovativt stadsbyggande. Projektet studerar Norra Djurgårdsstaden i Stockholm och fokuserar på upphandling ur kommunens, byggherrarnas och entreprenörernas perspektiv.

Vi samarbetar med det nationella forskningsprogrammet ProcSIBE ( www.procsibe.se ) som syftar till att öka kunskapen om upphandlingens roll och möjligheter för ett hållbart och innovativt samhällsbyggande.

Projektledare och huvudhandledare: Tina Karrbom Gustavsson, lektor och docent KTH

Doktorander: Melissa Candel, KTH (fram till 2020), Andreas Ekeskär, KTH och Susanna Hedborg Bengtsson, KTH.

Bi-handledare: Per Erik Eriksson, professor på Luleå tekniska universitet och gästprofessor KTH och Abukar Warsame, forskare och docent KTH

Finansiärer: Formas tillsammans med Centrum för Byggeffektivitet och dess partners.

Läs mer här.

Artiklar, konferenspapper 

Hallin A, Karrbom-Gustavsson T, Dobers P. (2021) . Transition towards and of sustainability— Understanding sustainability as performative. Bus Strat Env. 2021;1–10. doi.org/10.1002/bse.2726

Candel, M., Karrbom Gustavsson, T., Eriksson. P.E. (2021). Front-End Value Co-Creation in Housing Development Projects, Accepted for publication in Construction Management and Economics, 39(3), 245-260.

Ekeskär, A and Rudberg, M (2020). " Third-Party Logistics in Construction : Perspectives from Suppliers and Transport Service Providers ," Production planning & control (Print), 2020.

Ekeskär, A and Havenvid, M (2020) " A Strategizing Perspective on New Logistics Setups in Construction Projects ," in 36th IMP Conference, 2-4 September, 2020,

Candel, M. (2020). Co-Developing Sustainability Requirements : Exploring client and municipal perspectives in housing development (Licentiate thesis , KTH Royal Institute of Technology, Stockholm, TRITA-ABE-DLT 2015). Retrieved from urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-272246.

Martinsuo, M., Geraldi, J., Karrbom Gustavsson, T., Lampel, J. (2020). Actors, practices, and strategy connections in multi-project management. Accepted for publication in International Journal of Project Management, 38(7), 389-393

Hedborg Bengtsson, S., Karrbom Gustavsson, T. (2020). Developing a neighborhood: exploring construction projects from a project ecology perspective. Construction Management and Economics, 38(10), 964-976 .

Hedborg Bengtsson, S., Eriksson, P E, Karrbom Gustavsson, T. (2020). Organizational routines in multi-project contexts: coordinating in an urban development project ecology, International Journal of Project Management, 38(7), 394-404.

Hedborg Bengtsson, S., Karrbom Gustavsson, T. (2019). Developing a neighborhood: horizontal interdependencies in an innovative multi-project context, Proceedings ARCOM - 35rd Annual Conference 2019, 2019, pp. 91-101.

Ekeskär, A (2019). " Exploring the Introduction of a new Actor Role in a Construction Project Setting," in IMP Conference, 2019

Hedborg Bengtsson, S. (2019) " Coordinated construction logistics : an innovation perspective," Construction Management and Economics, vol. 37, no. 5, pp. 294-307, 2019

Candel, M., Karrbom Gustavsson, T. (2019) Governed by Municipal Land Allocations: Implications for Housing Developers, in Irene Lill , Emlyn Witt (ed.) 10th Nordic Conference on Construction Economics and Organization (Emerald Reach Proceedings Series, Volume 2) Emerald Publishing Limited, pp.147 - 153. www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/S2516-285320190000002041

Ekeskär, A., Havenvid, M. and Karrbom Gustavsson, T. (2019) " Horizontal Inter-Organizational Collaboration : The Case of Third-Party Logistics ," in Proceedings of the 35th Annual ARCOM Conference, 2-4 September 2019, Leeds, UK, Association of Researchers in Construction Management (ARCOM), 2019, pp. 821-830.

Hedborg Bengtsson, S., Karrbom Gustavsson, T., Eriksson, P. E. (2018) Users’ influence on inter-organizational innovation: mapping the receptive context. Accepted for publication in Construction Innovation, 18(4), 488-504

Karrbom Gustavsson, T. (2018). Liminal roles in construction project practice: exploring change through the roles of partnering manager, building logistic specialist and BIM coordinator. Construction Management and Economics, 36(11), 599-610

Karrbom Gustavsson, T., Hedborg Bengtsson, S., & Eriksson, P.E. (2017). A program perspective on partnering as supply chain integration. Proceedings of the 9th Nordic Conference on Construction Economics and Organization, Gothenburg. 

Eriksson, P.E. och Karrbom Gustavsson .T. (2016) Upphandlingsstrategier för utmanande projektforutsättningar i trånga innerstadsprojekt - En vägledning till byggherrar i Norra Djurgårdsstaden. Papport, Exploateringskontoret Stockholms Stad. 

Avhandlingar 

Candel, M. (2020). Co-Developing Sustainability Requirements : Exploring client and municipal perspectives in housing development  (Licentiate thesis , KTH Royal Institute of Technology, Stockholm, TRITA-ABE-DLT 2015). Retrieved from http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-272246.

Hedborg Bengtsson, S (2018). Construction client collaboration for inter-organizational innovation : do too many cooks really spoil the broth? , Licentiate thesis Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, TRITA-ABE-DLT, 2018:12, 2018.

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Institutionen för fastigheter och byggande
Senast ändrad: 2023-02-13