Till innehåll på sidan

Värdeåterföring (Public Value Capture): Vem bör få tillgodogöra sig nyttan av ökade fastighetsvärden?

Bristen på finansiella resurser är ett problem i hela Europa. Efter tidigare ekonomiska och finansiella kriser har både stater och kommuner minskade resurser för att uppfylla sina offentliga åtaganden. Samhällsbyggande kräver ökade anslag för offentlig infrastruktur och tjänster, vilket i de flesta fall i sin tur leder till stigande markpriser för fastigheter i tätorter. Frågan är om de som drar nytta av infrastruktur- och exploateringsprojekt borde vara med och dela på vissa av kostnaderna? Hur skulle det påverka utveckling och tillväxt? Vilka är de lämpligaste metoderna för att genomföra detta?

En grupp europeiska forskare från över 30 länder undersöker de ekonomiska, sociala, geografiska, planeringsmässiga och juridiska aspekterna av att optimera fördelningen av kostnader och fördelar i stadsbyggnadsprojekt. Forskningsprojektet syftar till att utnyttja befintlig teoretisk kunskap för att tillhandahålla en uppsättning praktiskt genomförbara politiska rekommendationer för lokal och regional nivå, i situationer med ökande fastighetsvärden och svårigheter att fördela investeringskostnader. Införandet av sådana metoder och modeller kan förhoppningsvis leda till en bättre balans mellan privata och offentliga ansvar och åtaganden, samt till ett mer socialt hållbart samhällsbyggande.

COST-projektet "Public Value Capture of Increasing Property Values" finansieras av European Cooperation in Science & Technology. Projektet inleddes 2018 och förväntas pågå under 4 år. Projektet kommer att tillhandahålla forskare från akademin, myndigheter och tjänstemän från olika länder, såväl som icke-statliga organisationer och allmänheten, en gemensam plattform för innovativa förslag i dessa frågor.

För närmare detaljer: www.puvaca.eu

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Institutionen för fastigheter och byggande
Senast ändrad: 2023-02-17