Hoppa till huvudinnehållet

Jenny Paulsson

Profilbild av Jenny Paulsson

Universitetslektor, proprefekt

Detaljer

Adress
Teknikringen 10B

Forskare

Forskar-ID

Om mig

Docent och universitetslektor i fastighetsvetenskap,
teknologie doktor i fastighetsteknik, civilingenjör i lantmäteri

Proprefekt för institutionen för fastigheter och byggande

Forskning och undervisning om bl.a. rättigheter knutna till markanvändning och fastigheter (främst 3D-fastigheter/ägarlägenheter), plan- och exploateringsfrågor samt markåtkomst- och ersättningsfrågor.


Kurser

Examensarbete inom Mark- och fastighetsjuridik, avancerad nivå (AI252X), examinator | Kurswebb

Examensarbete inom fastighetsutveckling, grundnivå (AI161X), examinator | Kurswebb

Examensarbete inom samhällsbyggnad, grundnivå (AI151X), lärare | Kurswebb

Kvalitativa metoder i vetenskapliga avhandlingar (FAI3021), examinator | Kurswebb

Lärande för hållbar utveckling (LH215V), lärare | Kurswebb

Markåtkomst och ersättning (AI1523), examinator, kursansvarig, lärare | Kurswebb

Markåtkomst och ersättning (AI2508), examinator, kursansvarig | Kurswebb

Plan-, bygg- och miljörätt vid fastighetsutveckling (AI1520), examinator, kursansvarig | Kurswebb

Projektkommunikation (AI2810), lärare | Kurswebb

Samhällsbyggandets regelsystem (AI1525), examinator, kursansvarig | Kurswebb

Profilbild av Jenny Paulsson

Portfolio