Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Fastighetsföretagande och finansiella system

Avdelningen för fastighetsföretagande och finansiella system studerar fastigheter och det finansiella systemet utifrån ett företagsekonomiskt perspektiv och med företagsekonomiska metoder.

Inom avdelningen bedrivs forskning och undervisning om fastigheter bland annat kopplat till entreprenörskap, marknadsanalys, hållbarhet utifrån miljö, ekonomi och socialt fokus, fastighetsförvaltning, urban och regional utveckling, samt organisation. Idag är fastighetsmarknaden nära sammanvävd med den finansiella sektorn. Vid avdelningen studeras denna koppling, i synnerhet i ljuset av den digitalisering samhället genomgår. De olika aktörerna i det finansiella systemet och det sätt de samspelar med företagandet blir därmed viktigt.  

Avdelningen har ansvar för ett antal kurser inom de två kandidatprogram och det masterprogram som hör till institutionen, samt ett antal kurser på doktorandnivå. Ett antal av dessa kurser är högt specialiserade och unika i Sverige. Bland kursutbudet återfinns fastighetsekonomiska kurser som fastighetsförvaltning och fastighetsmarknadsanalys, företagsekonomiska kurser i organisation, marknadsföring, kreditbedömning, finansiell rapportering, fastighetsförmedling och beskattning, samt ett antal kurser i entreprenörskap och dess finansiering.

Avdelningen för fastighetsföretagande och finansiella system och avdelningen för fastighetsekonomi och finans utgör tillsammans en av världens största fastighetsekonomiska miljöer när det gäller examina från grundutbildning till forskarutbildning.

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Institutionen för fastigheter och byggande
Senast ändrad: 2023-01-04