Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Extern finansiering av forskning

KTH har en hög andel extern forskningsfinansiering både från den offentliga sektorn och från andra aktörer i Sverige och utomlands. År 2022 kom nästan 62 procent av de totala forskningsintäkterna från externa finansiärer. KTH har ett stort antal finansiärer, men de som står för de största intäkterna är Vetenskapsrådet, Wallenbergstiftelserna och EU.

Anslag till KTH

EU-finansiering

KTH är en aktiv deltagare i projekt som finansieras av EU:s olika program för forskning och innovation. EU-medel utgör därmed en ganska stor del av KTH:s externa forskningsfinansiering. 

ERC-anslag till KTH 

EU-projekt koordinerade av KTH

Strategiska forskningsområden

Strategiska forskningsområden (SFO) är en satsning från regeringen för att stärka forskningen inom vissa utvalda områden. KTH deltar i 10 av 20 utpekade områden, och har en ledande roll i fem av dem.