Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Adam Darwich ny biträdande universitetslektor i hälsosystemvetenskap

NYA FORSKARE INOM DIGITALISERING

Publicerad 2022-10-03

År 2019 utsågs Adam Darwich till biträdande universitetslektor i hälsosystemvetenskap vid institutionen för medicinteknik och hälsosystem/CBH. Hans forskningsfokus är modellering och simuleringsmetoder för informerat beslutsfattande inom sjukvård och läkemedelsforskning.