Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Äntligen kan vi mötas igen – så återknyter vi kontakten i höst

KTH Campus med röda tegelhus under hösten.
KTH Campus. Foto: Fredrik Persson
Publicerad 2021-09-14

Dags för en ny termin och äntligen kan vi planera för att ses fysiskt igen. Vi på Energiplattformen arrangerar flera tillfällen där vi kan mötas, samarbeta och dela forskningsresultat med varandra. Terminens stora höjdpunkt blir KTH Energy Dialogue den 18 november på Nymble.

En kvinna med mörkt lockigt hår och en röd kavaj.
Energiplattformens föreståndare Lina Bertling Tjernberg. Foto: KTH

Även om sommaren varit både lång och skön så har inte plattformsarbetet stått stilla. Sommaren inleddes med ett seminarium som vi arrangerade tillsammans med Rifo (Sällskapet riksdagsledamöter och forskare). Här delade forskare och experter med sig av sina kunskaper med riksdagsledamöter, och bidrog samtidigt till den nationella elektrifieringsstrategin.  som du även kan .

Rifo väcker ett internationellt intresse tack vare de unika möjligheter som sällskapet ger till kunskapsöverföring mellan oss i akademin och riksdagen. Ett exempel på detta är det  till Sverige i juni. Även här deltog Energiplattformen.

Ett av sommarens glada återseenden var den internationella sommarskolan för doktorander, SEEEP High Level Summer School. Sommarskolan hade ett uppehåll under 2020 på grund av pandemin, men i år arrangerades den digitalt vilket också lockade ett rekordantal deltagare. Under två veckor deltog hela 58 doktorander inom energiområdet  från universitet och högskolor i Europa och Kina (länk till artikel).

I slutet av sommaren publicerades så den senaste rapporten från FN:s klimatpanel IPCC. Jag ombads kommentera den i SVT Rapport  och kunde berätta hur KTH:s forskning kring småskalig kärnkraft kan bidra till att minska de globala klimatutsläppen. Ett av exemplen på hur vår energiforskning är en viktig del i samarbetet som krävs för att vi tillsammans ska nå klimatmålen. 

Terminen startade med en veckolång forskningsutvärdering (RAE, Research Assessment Exercise). Var sjätte år utvärderar cirka 90 internationella experter KTH:s forskning och ger sina rekommendationer till utveckling. Energiplattformen deltog i två paneler för att berätta hur vi arbetar med att stärka forskningssamarbetet inom hållbarhet och impact. Här kunde vi lyfta hur vårt personutbyte mellan industri och högskola haft en avgörande betydelse. Utbytet är viktigt både för att ge vår forskning relevans och för kunskapsöverföring mellan akademin och industrin. 

Hållbarhet och impact är även årets teman för KTH Energy Dialogue den 18 november. Evenemanget går av stapeln i Nymble på KTH Campus. Vi har redan knutit till oss flera viktiga deltagare som gjort verklig skillnad i hållbarhets- och impactarbetet.

Här finns Bo Normark som blev ny hedersdoktor vid KTH 2021 – en ledare och inspiratör vars ideér lagt grunden för ny energiforskning. Dessutom en legendar inom elkraftteknik och en pionjär inom smarta elnät och batterisystem.

Under KTH Energy Dialogue deltar även KTH:s nya vicerektor för hållbar utveckling, Per Lundqvist, tillsammans med sin företrädare Göran Finnveden.
Ett komplett program är under utveckling och publiceras i nästa nyhetsbrev - anmäl dig redan nu .

Framförallt blir KTH Energy Dialogue ett efterlängtat tillfälle att återknyta bekantskaper, dela forskningsresultat och hitta nya möjligheter till samarbete. Målet är att arrangera dagen i en hybridform av fysiskt och digitalt deltagande. Allt för att välkomna så många intresserade som bara möjligt. 

Under höstterminen fortsätter vi med våra uppskattade skolbesök och först på agendan står ett återbesök hos ITM-skolan. Vi har sett hur dessa besök sätter fokus på vår kärna: alla fantastiska forskare. Att besöka dem i sina forskningsmiljöer, lyssna till deras forskning, och söka idéer om nya möjliga samarbeten med kollegor vid andra skolor, är bland de mest inspirerande uppgifter vi har inom plattformen. Detta är även helt i linje med Energiplattformens mål: att skapa en öppen mötesplats dit alla känner sig välkomna. Ett jämlikt forum där vi får möjlighet att lyssna till alla röster och resultat, oavsett område. En öppen och välkomnande miljö där vi tillsammans når nya framsteg genom samarbete.  

Låt oss ses i höst!
Lina Bertling Tjernberg, föreståndare för Energiplattformen