Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Årets KTH Energy Dialogue fokuserade på hållbar forskning med effekt 

Årets KTH Energy Dialogue samlade drygt 200 deltagare för diskussioner och nya forskningsrön inom energiområdet. Foto: Fredrik Persson
Publicerad 2021-12-03

Glädjen över att åter mötas på campus var tydlig under årets upplaga av KTH Energy Dialogue. Här samlades drygt 200 deltagare för ta del av diskussioner och nya forskningsrön inom energiområdet. Årets evenemang hade fokus på hållbar utveckling och effekterna av forskning.

Föreståndare för Energiplattformen vid KTH, Lina Bertling Tjernberg, välkomnande alla deltagare tillsammans med vice föreståndare Christophe Duwig.

– Vi är mycket glada att få välkomna alla tillbaka till campus efter förra årets digitala evenemang. Äntligen kan vi ses igen och inspireras av varandras arbete. Vår uppmaning till dig i dag är att passa på att lära dig något nytt, träffa någon okänd!

KTH:s rektor Sigbritt Karlsson höll ett välkomstanförande där hon betonade vikten av åter kunna mötas fysiskt.

– I dag fokuserar vi på energiområdet vilket är mycket starkt inom KTH. Vi behöver mer interdisciplinärt arbete för att lösa energifrågorna i framtiden. Politiker kan ta små steg, som vid COP26-konferensen som visade viss framgång men även viss besvikelse. Men KTH kan ta en roll med ett större ansvar och inom fler områden än i dag, säger Sigbritt Karlsson.

– Det är viktigt att vi fortsätter att dela oss av vår kunskap och det måste ske på ett begripligt sätt så att budskapen kan spridas.

KTH Energy Dialogue är en chans för alla inom energisektorn att mötas över alla gränser och discipliner. Foto: Fredrik Persson

När industrin möter akademin

Därefter tog dagens moderator Willy Silberstein vid för att välkomna dagens första paneldiskussion som bar rubriken “Sustainable developments: how science and business meet”.

Dagens första paneldiskussion bar rubriken “Sustainable developments: how science and business meet”. Här deltog såväl KTH:s nuvarande Vice President for Sustainability som den föregående samt representanter från Hitachi Energy och Carnegie och föreståndaren för Energiplattformen vid KTH. Foto: Fredrik Persson

Scenen intogs av Jenny Larsson, Country Managing Director, Hitachi Energy, Sweden; Lena Österberg, Head of Sustainability Research & Strategy Carnegie; Per Lundqvist, Professor and Vice President for Sustainability at KTH; Göran Finnveden, Professor and Former Vice President for Sustainability at KTH samt Lina Bertling Tjernberg, Professor och Årets Kraftkvinna 2021 .

– Vårt strategiska partnerskap med KTH är viktigt för att vi ska fortsätta vara bland de ledande företaget i energisektorn. Här hittar vi nya talanger, kan samarbete för en god utbildning och starta forskningssamarbeten som medverkar till en världsledande utveckling, säger Jenny Larsson, Country Managing Director, Hitachi Energy, Sweden.

Hon betonade hur en öppen och nära samverkan samt diskussion är viktig för att utveckla digitaliseringen med hjälp av områden som AI, AR och VR. Hon underströk även att branschen är i behov av fler kollegor som inser vikten av ett livslångt lärande.

– Vi behöver dessutom öka inkluderingen och bidra till jämlikheten, vilket måste börja redan inom akademin. Här behöver vi arbeta tillsammans för att göra en skillnad, säger Jenny Larsson.

Lena Österberg, Head of Sustainability Research & Strategy Carnegie, betonade hur samhället står inför en fundamental förändring där hållbarhet blir regel.

– Förändringen drivs av både politiker och konsumenter och de företag som inte anpassar sig kommer att förlora.

Innovation är nyckeln till en lyckad transformation, menade hon. För att lyckas bättre behövs en rakare kommunikation kring forskning och resultat, inte minst med finansiärer.

– Först när vi kan förstå vilka framsteg som görs kan vi också öka inflödet av pengar. Utmaningar finns även inom den politiska regleringen. Vi behöver mer billigt grönt kapital som kan göra en skillnad.

Fler projekt bygger hållbar utveckling

Den tidigare vice rektorn för hållbar utveckling, Göran Finnveden, kunde tillsammans med den nuvarande, Per Lundqvist, ge en tillbakablick på de senaste tio årens utveckling inom KTH.

– Vi har tio års erfarenhet i dag och har nått långt, både inom forskning och utbildning, men vi kan nå ännu längre. Det finns fortfarande en okunskap om den transformation vi står inför och behöver samarbeta bättre för att öka trycket och se till att politiken verkligen minskar utsläppen, säger Göran Finnveden.

Han fick medhåll av Per Lundqvist som även betonade behovet av att öka samverkan både horisontellt och vertikalt mellan olika områden och discipliner.

– Här är KTH Climate Action Centre ett konkret exempel på hur vi genom att arbeta i projektform kan nå snabbare fram. Vi behöver hitta fler projekt där vi kan bidra tillsammans med industrin och nå ut med kunskap som löser problem, säger Per Lundqvist.

Det behövs tydligare politiska styrmedel för att stoppa koldioxidutsläppen, menade Lina Bertling Tjernberg, professor i elkraftnät.

– Vi måste använda alla möjligheter vi har och alla teknologier, och tänka konstruktivt, positivt och inte fastna i historiska kontroverser. Nya samarbeten leder vägen framåt, även de som skapas inom universitetet. Utbytet med industrin behöver öka och det behövs nya strategier för att lyckas.

– Att arbeta tillsammans inom kompetenscenter är ett bra sätt där det finns ekonomiska möjligheter att även bjuda in mindre företag till samarbeten. 

Nyskapande projekt

Efter en kort paus och en möjlighet att titta närmare på dagens posterutställning intogs scenen av fyra forskare som presenterade framsynta forskningsprojekt.

Under KTH Energy Dialogue 2021 presenterade fyra forskare framsynta forskningsprojekt. Här Per Petersson, forskare vid Division of Fusion Plasma Physics, som ger en insyn i hur forskningen vid KTH har skyndat på utvecklingen av en fusionsreaktor. Foto: Fredrik Persson

Professor Joydeep Dutta berättade om forskningen kring en nanoteknikbaserad vattenreningsteknik som även kan utnyttja diffusionen mellan söt- och saltvatten för att utvinna energi. När en framtida produkt placeras vid utloppet av en flod kan skillnaden mellan salt- och sötvatten utnyttjas för att generera electricitet genom nya former av kondensatorer.

Professor Joydeep Dutta berättade om forskningen kring en nanoteknikbaserad vattenreningsteknik som även kan utnyttja diffusionen mellan söt- och saltvatten för att utvinna energi. Foto: Fredrik Persson

Därefter gav Per Petersson, Dr. Researcher at Division of Fusion Plasma Physics, en insyn i hur forskningen vid KTH har skyndat på utvecklingen av en fusionsreaktor. Med hjälp av materialutveckling kan reaktorväggen byggas både billigare och snabbare i framtiden.

Staffan Norrga, Associate Professor in Power Electronics, gav en bakgrund till forskningen som lett fram till företaget SciBreak. Där utvecklas ultrasnabba brytare för medelhög och hög spänning som kan få en avgörande betydelse i framtidens elnät.

Sist ut gav Tove Malmqvist Stigell, Docent and Researcher in Sustainable Buildings, en inblick i vilka möjligheter en ny lagstiftning kring klimatdeklaration för byggnader kan ge för ett mer hållbart byggande.

Stark utbyggnad av vindkraften

Panelen som bar rubriken “Challenges and possibilities with large scale wind power developments” bestod av Lennart Söder, Professor in Electric Power Systems and Markets; Ulla Mörtberg, Associate Professor in Energy Systems & Environmental Assessment samt Sergei Glavatskih, Professor in Machine Design and Tribotronics.

Lennart Söder inledde med en redovisning av dagens starka utbyggnad av vindkraft.

– Vindkraften står för cirka 18 procent av landets elproduktion. Inom bara tre år investeras i närmare dubbelt så mycket vindkraftproduktion som i dag. Det pågår en enorm utbyggnad av vindkraften i dag, säger Lennart Söder.

– Bland utmaningarna finns att hantera dagar utan vind men det kommer vi att lösa och här kan vätgasen vara en väg framåt.

Professor Joydeep Dutta berättade om forskningen kring en nanoteknikbaserad vattenreningsteknik som även kan utnyttja diffusionen mellan söt- och saltvatten för att utvinna energi. Foto: Fredrik Perssson

Ulla Mörtberg gav en inblick i utmaningarna med att planera och bygga nya vindkraftparker. Bland annat har hon tittat närmare på utbyggnaden av vindkraft i Västernorrlands och Västra Götalands län. Genom analys och utveckling av nya planeringsverktyg hoppas forskarna bidra till en enklare utbyggnad i enlighet med den nationella strategin för en hållbar vindkraftsutbyggnad.

Avslutade panelen gjorde Sergei Glavatskih, Professor in Machine Design and Tribotronics, med en insyn i utmaningarna med att bygga vindkraftverk till havs.

– Här finns flera tekniska utmaningar som vi behöver övervinna inte minst att lyckas styra och övervaka varje kraftverk på distans, säger Sergei Glavatskih.

Solenergi och batterier

Dagens sista diskussion hade rubriken “Future solutions combining solar cell technologies and recyclable battery solutions” och på scenen fanns Lars Kloo, Professor of Chemistry; Kerstin Forsberg, Associate Professor in Chemical Engineering samt Bo Normark, Honorary doctor at KTH, Industrial Strategy Executive EIT InnoEnergy.

När som helst kan det komma ett tekniksprång som gör solenergi till en mycket mer attraktiv energikälla än i dag, menade Lars Kloo.

– Vi är en ny upptäckt bort inom materialforskning och -utveckling och den upptäckten kan komma i morgon. Det pågår mycket forskning på området och vi har ökat vår förståelse mycket de senaste åren, säger Lars Kloo.

Den sista paneldiskussion under KTH Energy Dialogue 2021 hade titeln “Future solutions combining solar cell technologies and recyclable battery solutions. Här gav Bo Normark, en av årets nya hedersdoktorer, en återblick till bildandet av the European Battery Alliance. Foto: Fredrik Persson

Genom att kombinera solceller och batteriteknik blir solkraften ett tydligt alternativ som energikälla, menade Kerstin Forsberg. Samtidigt som hon betonade behovet att fler lösningar för att återvinna dagens batterier.

– Men det pågår stora satsningar, bland annat av Northvolt som nu vill utöka sin planerade återvinningsfabriken för batterier i Skellefteå. Det finns lösningar redan och vi behöver utveckla dem ytterligare, säger Kerstin Forsberg.

Bo Normark gav en återblick till bildandet av the European Battery Alliance 2017 med målet att bidra till en stark europeisk batteritillverkning.

– Sedan dess har området sett enorma investeringar och utvecklas snabbare än i Asien. Batteripriserna har sjunkit med närmare 90 procent på tio år och är konkurrenskraftiga inom hela energisektorn, säger Bo Normark.

I dag är det transportsektorn som är den pådrivande faktorn bakom batterier med hög energidensitet. Men samtidigt kommer vi behöva batterier i olika former och tillverkade med olika teknologier.

– En utmaning vi ser inom batterier med hög energidensitet är tillgången på råmaterial, en annan är behovet av kompetens. I dag byggs cirka 40 batterifabriker i Europa som behöver utbildad personal, säger Bo Normark.

Samtidigt finns ett starkt intresse bland dagens studenter, menar Kerstin Forsberg.

– Vi gör vårt bästa med att utbilda så många som möjligt i dag. De kommer att ha mycket lätt att hitta jobba i framtiden, säger Kerstin Forsberg.

KTH:s nya hedersdoktor Bo Normark är en pionjär inom smarta elnät och batterisystem. Här tillsammans med Lina Bertling Tjernberg, föreståndare för Energiplattformen, som också nominerade Normark till utmärkelsen. Foto: Fredrik Persson

Dialogseminarium 16 december

Under KTH Energy Dialogue hålls varje år en mycket populär utställning av vetenskapliga postrar från energiområdet. Foto: Fredrik Persson

Avslutningsorden för årets KTH Energy Dialogue stod Lina Bertling Tjernberg och Christophe Duwig för när de även delade ut priset till bästa posterpresentationer.

– I dag har vi sett många excellenta forskningspresentioner som vi vill ska förverkligas i framtiden, säger Christophe Duwig.

Posterutställningen under KTH Energy Dialogue avslutades med en prisutdelning där tre projekt belönades för sina presentationer: Penetration testing and threat modeling of critical infrastructures; Carbon from biowaste och Clostridium thermocellum: making second-generation biofuels a reality. Foto: Fredrik Persson

Han påminde även om Energiplattformens utlysning för interna medel – där vi forskare uppmuntras att söka medel för att prova sina ideer i samarbete mellan minst en forskare vid en annan skola.

Lina Bertling Tjernberg bjöd även in till  Här deltar bland andra Janne Wallenius, Lennart Söder och Lina Bertling Tjernberg med olika perspektiv från kärnkraft, vindkraft och elkraftsystemet och även externa forskare och experter.

– Min önskan är att dagens Energy Dialogue har givit er inspiration, nya kunskaper och kontakter, och ny kraft att arbeta vidare och fortsätta vårt gemensamma arbete för ett uthålligt framtida samhälle. Vi ses vid kommande event och var rädda om er! avslutade Lina Bertling Tjernberg.

Jenny Larsson, Country Managing Director, Hitachi Energy, och Energiplattformens föreståndare Lina Bertling Tjernberg, har båda tilldelats utmärkelsen Årets Kraftkvinna. Foto: Fredrik Persson
Här tittar Jenny Larsson, Country Managing Director, Hitachi Energy, och Energiplattformens föreståndare Lina Bertling Tjernberg, närmare på en av dagens vetenskapliga postrar. Foto: Fredrik Persson

Allt om Energy Dialogue 2021

Text: Magnus Trogen Phalén