Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Dialog bidrar till att lösa framtidens kompetensbehov för ett uthålligt energisystem

Fem personer står och pratar i mässmiljö
Foto: Mikael Sjöberg
Publicerad 2023-01-17

Energisektorn lider av kompetensbrist inom flera områden. Särskilt brännande är frågan om mångfald och jämställdhet. Under december arrangerade KTH Energiplattform ett nätverksmöte och dialogsamtal för att bidra med fler lösningar.
– Syftet med denna dag är att vi ska fortsätta bygga dialogen för att hitta lösningar på dagens kompetensbrist, säger Lina Bertling Tjernberg, föreståndare KTH Energiplattform.

KTH:s nytillträdda rektor Anders Söderholm öppnade dagens evenemang ”Framtidens kompetens för ett uthålligt energisystem”. Han betonade behovet av både nationellt och internationellt samarbete, och pekade på nyttan av fler nätverksträffar för att dela lärdomar mellan akademi, företag och myndigheter. 

– Energiplattformen är en av KTH:s sex forskningsplattformar och täcker ett område med stor vikt för samhällets framtid och kunskapsutveckling. Utmaningarna kopplade till energiförsörjningen är minst sagt monumentala. För att lösa dem är samverkan enda vägen, säger Anders Söderholm, rektor för KTH.

Fyra kvinnor diskuterar på scen
Först ut bland panelerna var föreningen Kraftkvinnorna med styrelsens ordförande och tre mottagare av utmärkelsen Årets Kraftkvinna från år 2022, 2021 och 2020. Foto: Mikael Sjöberg

Stärker jämställdheten

Därefter välkomnade dagens moderator Malin Thorsén deltagarna till den första panelen med rubriken ”Omställning av energisystemet – behov av alla kompetenser”. Panelen rymde representanter från organisationen Kraftkvinnorna, en förening och nätverk som bildades 2015 med syfte att synliggöra och lyfta kompetenta kvinnor i energibranschen. Föreningens ordförande Helena Olssén, strategichef för Mälarenergi Elnät, inledde med en tillbakablick på organisationens tillblivande.

– I dag ser vi inte längre några större konferenser med enbart manlig deltagande vilket är en tydlig skillnad från när vi startade. Dessutom pågår ett aktivt arbete för mångfald ute bland företagen, vilket är det viktigaste, säger Helena Olssén.

Ett av organisationens initiativ är utmärkelsen Årets Kraftkvinna, ett pris som bland annat syftar till att bredda rekryteringsbasen i energibranschen. Årets Kraftkvinna 2020 var Azra Sapcanin som gav flera konkreta råd för att öka andelen kvinnor i sektorn. 

– Ta bort alla måste-krav i anställningsannonserna eftersom dessa bromsar kvinnor att söka. Framförallt måste vi alla arbeta med våra egna fördomar. Först när vi får syn på dem kan vi skapa bättre arbetsplatser, säger Azra Sapcanin, produktionschef på E.ON. 

Hon fick medhåll av Årets Kraftkvinna 2022 Charlotte Bergqvist.

– Som företag gäller det att städa sina egna korridorer och se till att det finns plats för en mångfald av kompetenser. Tilltalet viktigt och en väg framåt kan vara att arbeta med värdeord i organisationerna, säger Charlotte Bergqvist, utvecklingschef för Cloudberry Clean Energy.

En kvinna som håller ett äpple i glas i sina händer. En man står bredvid.
Från rektor tar Årets Kraftkvinna 2022 Charlotte Bergqvist emot KTH:s gratulation i form av ett glasäpple. Det symboliserar KTH:s stöd till Kraftkvinnornas arbete och vikten av att vara en inkluderande miljö och plattform. Foto: Mikael Sjöberg

Lina Bertling Tjernberg utsågs till Årets Kraftkvinna 2021 och menade att utmärkelsen hade gett henne positiv knuff i det egna mångfaldsarbetet. Något som lett till ett ökat deltagande i nya sammanhang för att påverka. 

– Det skapade en positiv energi att arbeta vidare, som att jag deltog på fler plattformar än tidigare för att väcka engagemanget hos fler. 

Paneldeltagarna betonade vikten av att rekrytera fler personer med olika bakgrund och ålder till den föränderliga energisektorn. 

– Vi behöver även öka utbytet mellan akademin och industrin och hitta tiden för att lära av varandra. Särskilt inom akademin tränas vi att konkurrera med varandra men vi måste också hitta vägar till ett livslångt lärande tillsammans, säger Lina Bertling Tjernberg.

Två kvinnor och en man.
Stafettpinnen lämnas över från Årets Kraftvinna 2021 till mottagaren för år 2022. Foto: Mikael Sjöberg

Nya kompetenser sökes

Den nästa paneldiskussionen för dagen hade rubriken ”Omställning av energisystemet – behov från myndighet” och rymde representanter från Energimyndigheten, Energimarknadsinspektionen, Svenska kraftnät och Elsäkerhetsverket. Samtliga betonade hur den pågående energiomställningen väcker behovet av nya och olika kompetenser.

– Vi arbetar till exempel i avancerade utvecklingsprojekt med behov av både fler matematiker och AI-experter. Dessutom har vi stort behov av kompetens inom IT-säkerhet eftersom vi ansvarar för samhällskritisk infrastruktur, säger Lotta Medelius-Bredhe, generaldirektör Svenska kraftnät.

Lotta Medelius-Bredhe presenterar på scen
Här gav bland andra Lotta Medelius-Bredhe, generaldirektör Svenska kraftnät, en insyn i morgondagens kompetensbehov. Foto: Mikael Sjöberg

Robert Andrén, generaldirektör Energimyndigheten, pekade på ett ökande behov av personer med en helhetssyn, en systemkompetens, som behövs för att lyckas med att förflytta hela värdekedjor.

– Dessutom behöver vi personer som är duktiga på att arbeta tvärdisciplinärt, och här har lärosätena ett viktigt ansvar, säger Robert Andrén. 

Han betonade även vikten av att se över hur energisektorn beskrivs: vilka signaler skickar respektive aktör om branschen. Att stärka storytellingen kan bidra till målet att nå fler unga människor, menade han. 

Ulrika Hesslow, generaldirektör Energimarknadsinspektionen, pekade även hon på behovet av en förändrad kommunikation. 

– För att öka attraktiviteten behöver vi tala mer om det spännande samhällsbärande uppdrag som vi har. Vi behöver prata mer om vad vi gör rent konkret, där mycket av arbetet både är tvärdisciplinärt och internationellt, säger Ulrika Hesslow, generaldirektör Energimarknadsinspektionen.

Den starka tillväxten hos myndigheterna har gjort det svårare att hitta rätt kompetens. Här kan en väg framåt vara att visa möjligheterna som erbjuds att bidra till en verklig samhällsnytta, menade deltagarna. 

– Energisektorn är rätt plats för dem som både vill lösa kortsiktiga och långsiktiga utmaningar vad gäller allt från klimatutmaningar till Europas energiförsörjning. Det är ett budskap vi behöver nå ut med till fler, säger Lotta Medelius-Bredhe, generaldirektör Svenska kraftnät. 

Robert Andrén avslutade diskussionen med en uppmaning om att se upp med nationella strömningarna som uppmanar till fler resta murar mellan länder även inom energiområdet. Sektorn är starkt internationell och kompetensbristen kräver att utbytet av arbetskraft växer i framtiden.

Personer på bänkar i föreläsningssal
Intresset för energibranschens kompetensförsörjning fyllde bänkarna under dagen. Foto: Mikael Sjöberg

Industrins perspektiv

Den avslutande paneldiskussionen för dagen hade titeln ”Omställning av energisystemet – perspektiv från industrin”. Karl Bergman, forskningschef Vattenfall, menade att det för varje ny miljard kronor som investeras i elnätet också behövs ytterligare cirka 300 anställda. 

– Kompetensmässigt ser vi mycket stor potential i de personer som redan jobbar. Men här krävs en kompetensutveckling – särskilt behöver vi stärka förmågan att förändras, säger Karl Bergman, forskningschef Vattenfall,  

Han menade också att företagen behöver bli bättre på kundförståelse för att kunna möta samhällets framtida behov. Men även ta vara på dagens tekniska möjligheter.

– Vi behöver bli bättre på att förstå vad digitaliseringen och datarevolution betyder för vårt område. Fortfarande gör vi mycket manuellt och behöver bli bättre på bland annat datamanagement, säger Karl Bergman.

Två kvinnor och två män på scen framför åhörare
Bland företagen som deltog under dagen fanns Hitachi Energy Sverige, Vattenfall och Schneider Electric Sverige. Ett flertal ytterligare företag deltog vid samtal och nätverksmingel. Foto: Mikael Sjöberg

I dag finns en brist på personal inom de flesta områden, berättade panelen. Allt från kraftelektronikingenjörer, jurister, ekonomer, projektledare till montörer och tekniker. 

– Hälften av vårt kompetensbehov finns inom produktions- och verkstadspersonal. Där behöver vi fler insatser för att attrahera fler direkt från gymnasieskolan, vilket vi också planerar. Bland annat bygger vi nu en gymnasieskola i Ludvika, säger Tobias Hansson, vd Hitachi Energy Sverige. 

Deltagarna betonade vikten av att bredda målgruppen som de når, särskilt tydligt är behovet att skapa en mer jämställd energisektor. Flera konkreta insatser nämndes, som att förändra tilltalet i rekryteringsannonser till att finnas på plats i flera sammanhang, särskilt ute på skolorna. 

Jenny Larsson, vd Schneider Electric Sverige, gav rådet att verkligen använda de verktyg som finns för att stärka jämställdheten i företagen. 

– Vi behöver alla bli bättre på att sprida kunskapen om vilka metoder och verktyg som finns i dag, och det på alla nivåer – även i styrelserummen.

Robert Andrén presenterar
Robert Andrén, generaldirektör Energimyndigheten, presenterade uppdraget att kartlägga kompetensbehovet. Foto: Mikael Sjöberg

Regeringsuppdrag ökar medvetenheten

Som sista punkt för dagen tog Robert Andrén, generaldirektör Energimyndigheten, och Lina Bertling Tjernberg, föreståndare KTH:s Energiplattform, ordet för att berätta om nya satsningar för att stärka kompetensförsörjningen. 

Energimyndigheten fick nyligen uppdraget av regeringen för att kartlägga kompetensbehovet, identifiera hinder och utmaningar samt föreslå åtgärder för att överkomma dem

– Dessutom ska vi stärka samverkan, såväl mellan näringslivet och akademin som det övriga civilsamhället. Vi behöver alla visa att det vi gör i energibranschen är att bygga ett smartare, renare, och mer jämställt och hållbart samhälle. Det budskapet måste vi nå ut med till fler unga människor än i dag, säger Robert Andrén.

Lina Bertling Tjernberg lyfte regeringsuppdraget att öka det livslånga lärande, som delas av landets alla lärosäten. 

– Att vi fortsätter utbilda personer som redan arbetar är oerhört viktigt för hela samhällets utveckling. KTH:s mål är att livslångt lärande ska omfatta omkring 20 procent av vår utbildning. Detta kommer att innebära stora förändringar och nu pågår processen för att hitta rätt väg framåt i den utvecklingen, säger Lina Bertling Tjernberg.

Seminariet avslutades i ett nätverkande med deltagande i utställning av forskare, från myndigheter och näringsliv.

Personer som samtalar under ett mingel.
Representanter från ABB och Hitachi Energy under minglet. Foto: Mikael Sjöberg
Två kvinnor samtalar under en posterutställning.
Jenny Larsson, vd Schneider Electric Sverige, samtalar under minglet. Foto: Mikael Sjöberg
Fyra personer samtalar, bland annat Anders Söderholm
Sist på programmet fanns nätverkande med presentationer av utvalda forskningsprojekt. KTH:s nya rektor Anders Söderholm deltog i minglet tillsammans med representanter för KTH Energiplattform. Foto: Mikael Sjöberg
Hand plockar upp namnbricka från ett bord
Foto: Mikael Sjöberg

Deltagare i programmet under evenemanget

 • Anders Söderholm, rektor för KTH
 • Lina Bertling Tjernberg, föreståndare KTH:s Energiplattform, Årets Kraftkvinna 2021
 • Christophe Duwig, vice föreståndare KTH:s Energiplattform
 • Malin Thorsén, moderator för eventet, VD och grundare Bright Planet
 • Helena Olssén, ordförande Kraftkvinnorna och Mälarenergi Elnät 
 • Charlotte Bergqvist, Cloudberry Clean Energy, Årets Kraftkvinna 2022
 • Azra Sapcanin, EON, Årets Kraftkvinna 2020
 • Robert Andrén, generaldirektör Energimyndigheten
 • Ulrika Hesslow, generaldirektör Energimarknadsinspektionen
 • Lotta Medelius-Bredhe, generaldirektör Svenska kraftnät
 • Anders Persson, generaldirektör Elsäkerhetsverket
 • Tobias Hansson, vd Hitachi Energy Sverige
 • Jenny Larsson, vd Schneider Electric Sverige
 • Karl Bergman, forskningschef Vattenfall 

Läs hela programmet 

Text: Magnus Trogen Pahlén