Till innehåll på sidan

Dialogseminarium: Har kärnkraften en roll att spela i klimatomställningen?

Publicerad 2021-10-21

Hur ska vår energiportfölj se ut för att bäst hantera klimatomställningen? Energidebatten är bitvis hård framförallt om kärnkraftens roll i framtidens energimix – men vad säger forskningen? KTH Energiplattform bjuder in till en dialog (livesänd) kring framtidens energiportfölj torsdagen den 16 december, kl 10-12.

Klarar vi att ställa om från fossila till förnybara energislag utan att bygga ut kärnkraften? Vilken potential finns egentligen i utbyggnaden av sol-, vind- och vattenkraft ur ett internationellt perspektiv? Och vilken roll ska Sverige spela på den internationella energimarknaden?

Lina Bertling Tjernberg.

KTH Energiplattform arrangerar ett dialogseminarium med en fördjupad debatt kring framtidens energiportfölj.

– Vi ser en tuff samhällsdebatt kring vilka hur framtidens energiportfölj ska se ut och det är bra. Men samtidigt behöver vi fler arenor för en dialog där forskare och experter från näringslivet kan komma till tals. Vi behöver förankra debatten i kunskap och ge den ett internationellt perspektiv, säger Lina Bertling Tjernberg, professor i elkraftnät, KTH samt föreståndare KTH Energiplattform.

Deltagare
Erik Dotzauer, ansvarig för styrmedelsfrågor på Stockholm Exergi
Janne Wallenius, professor i reaktorfysik, KTH
Lennart Söder, professor i elektriska energisystem, KTH
Lina Bertling Tjernberg, professor i elkraftnät, KTH
Filip Johnsson, professor i energiteknik, Chalmers

Moderator Willy Silberstein


Lina Bertling Tjernberg i DN om kärnkraften och klimatkrisen

Se även information om KTH Energy Dialogue 2021 , på engelska