Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Digital workshop öppnade nya vägar till samarbeten med Kyushu University

Publicerad 2022-05-24

I april arrangerade KTH Energiplattform tillsammans med KTH Climate Action Centre en digital workshop inom energiområdet. Över 100 energiforskare deltog från KTH och Kyushu University. Här väcktes både idéer till nya samarbeten och knöts personliga kontakter mellan lärosätena.

Christophe Duwig, vice föreståndare för Energiplattformen.

Den digitala workshopen hade tre separata spår med tre teman: Carbon Capture, Utilization and Storage (CCUS); Hydrogen: production, storage and transport samt Solar, Photovoltaic and Thermal Energy. I varje del gavs presentationer av både KTH-forskare och representanter från Kyushu University. Nya forskningsrön samt viktiga publiceringar kunde delas vilket gav ett viktigt bidrag till att uppdatera forskningsläget, menar Christophe Duwig, vice föreståndare för KTH Energiplattformen.

– Under pandemin blev det svårare att skapa en överblick men här fick vi en viktig möjlighet att uppdatera våra kunskaper. Framförallt gav workshopen oss en möjlighet att mötas och på ett klimatvänligt sätt med tanke på hur många som deltog, säger Christophe Duwig. 

Ann Cornell, professor i elektrokemi.

Bland deltagarna i seminariet fanns Ann Cornell, professor i elektrokemi och forskningsledare för projekt inom vätgastillverkning.

– För mig var de båda presentationerna om vattenelektrolys vid hög temperatur för vätgasproduktion av speciellt intresse. Det var imponerande data som presenterades och en hög klass på forskningen. Jag vet att de även arbetar med låg-temperatur elektrolys som är vårt forskningsområde, säger Ann Cornell.

Hon betonar betydelsen av fler samarbeten med Kyushu University och särskilt med det välrenommerade forskningsinstitutet I2CNER.

– Två av mina kollegor vid KTH har ett mindre forskningsutbyte inom lågtemperatur-elektrolys för rymdändamål med Kyushu University. Om det dyker upp möjligheter att starta gemensamma forskningsprojekt mellan KTH och Kyushu University skulle detta vara en naturlig startpunkt.

Shigenori Fujikawa, professor vid Kyushu University.

Även Shigenori Fujikawa, professor vid Kyushu University, menar att workshopen kan bli en viktig start för nya forskningssamarbeten mellan de båda lärosätena.

– Denna typ av seminarier är mycket viktiga särskilt när vi är bra matchade med varandra. Då kan vi på ett mycket snabbt sätt se på vilket sätt vi kan skapa nya samarbeten. Men samtidigt krävs mer tid för att fördjupa relationen och helst av allt genom personliga möten, säger Shigenori Fujikawa.

I nuläget finns fortfarande restriktioner på grund av pandemin i Japan vilket förhindrar resor. Men så snart de är över hoppas han kunna besöka KTH personligen.

– Mitt forskningsområde är infångning av koldioxid och seminariet gav mig flera namn vid KTH som kan bli aktuella för nya samarbeten. Bland annat gjorde professor Joydeep Duttas forskning ett stort intryck på mig. Hans forskning överlappar till delar det som jag arbetar med i dag, säger han.

Tack vare det lyckade resultatet planeras nu för ytterligare workshops som på samma digitala sätt kan knyta samman fler forskare. Det är viktigt att utveckla alternativ sätt att knyta kontakter eftersom mängden flygresor behöver minskas, betonar Christophe Duwig.

– Detta är ett bra sätt att skapa kontakter som blir en startpunkt för djupare diskussioner och nya samarbeten. Detta är väldigt viktigt och något vi lidit brist på under de senaste åren. Mellan Kyushu University och KTH har vi flera området där vi kan komplettera varandra vilket kan leda till viktiga framsteg för forskare vid båda universitet, säger Christophe Duwig.

Text: Magnus Trogen Pahlén