Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Energiforskning i fokus under Schweiz officiella besök till Sverige

Room
Publicerad 2021-06-22

Sällskapet riksdagsledamöter och forskare, Rifo, höll ett seminarium under Schweiz officiella besök till Sverige i juni. Här deltog Guy Parmelin, förbundspresident i Schweiz, samt förste vice talman Åsa Lindestam.

– Det var verkligen roligt att förbundspresidenten visade intresse för hur vi skapat en arena för att kommunicera mellan forskare och riksdagsmän i Sverige genom Rifo, säger Lina Bertling Tjernberg, professor och föreståndare för KTH Energiplattform samt vice ordförande för Rifo.

Det var den 14 juni som Guy Parmelin, förbundspresident i Schweiz, gjorde ett officiellt besök i Sverige. På programmet fanns ett seminarium arrangerat av Sällskapet riksdagsledamöter och forskare, Rifo, om forskning, innovation och kommersialisering. Förste vice talman Åsa Lindestam (S) stod som värd seminariet, där Rifos ordförande Betty Malmberg och Lina Bertling Tjernberg presenterade Rifo.

– Under besöket kunde jag bland annat lyfta samarbetet mellan Rifo och KTH Energiplattform, till exempel de seminarier vi har hållit tillsammans kring den pågående elektrifieringen av Sverige. Tillsammans med Uppsala universitet satte vi ett verkligt fokus på Sveriges energiforskning, säger Lina Bertling Tjernberg.

Uppsala universitets rektor Anders Hagfeldt berättade om den pågående solcellsforskningen vid lärosätet. Seminariet innehöll även presentationer av representanter från Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).

Efter seminariet hade förbundspresidenten även en audiens hos kung Carl XVI Gustaf och möten med statsminister Stefan Löfven (S), näringsminister Ibrahim Baylan (S) och minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans (S).

Läs mer om Rifo på rifo.se.