Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Full fart framåt - nya tag för forskning och ljusning för samverkan och internationalisering

Publicerad 2022-02-01

I år har arbetet vid KTH Energiplattform temat samverkan och internationalisering. Vi ser hur pandemin går mot sitt slut och vi kan äntligen kan mötas igen under friare former. Planering startar för att ta emot internationella delegationer och att åter resa och träffa våra internationella kontakter för att utbyta senaste resultat och inspireras till nya forskningsstudier.

Lina Bertling Tjernberg, KTH Energiplattformens föreståndare. Foto: Ateljé Uggla

År 2022 är året då covid-pandemin med största sannolikhet kommer att vara över för oss. Detta betyder mycket för plattformsarbetet som har målet att skapa en inkluderande samverkan genom möten mellan KTH:s energiforskare. Äntligen kan vi planera för att träffas i person och att samverka med tidigare och nya samarbetspartners! 

Ett nytt år innebär nya tag för forskningen och det finns flera utlysningar ute bland annat från Energimyndigheten och Vinnova. Tyvärr blev utfallet av förra årets ansökningar till Energimyndighetens Kompetenscentrum för ett hållbart energisystem  ett bakslag för KTH. KTH gick vidare med ett fåtal ansökningar i andra omgången men i slutskedet erhöll KTH inget center med koordinatorroll. Vi gratulerar naturligtvis samtidigt alla de som lyckades väl och ser fram mot utvecklingen inom de nya kompetenscentra som nu bildas i landet .

KTH kommer att delta i flera av de satsningar som beviljades som exempelvis Swedish Electromobility Center ( SEC ). Energiplattformen har initierat en workshop  tillsammans med vicerektor för forskning och GVS, för att ta till sig erfarenheter och lära sig framåt. Eventet kommer ske den 21 februari .

Energiplattformen välkomnar en första internationell delegation i mars från Kuba: The International and Ibero-American Foundation for Administration and Public Policies ( FIIAPP ) . Delegationen besöker oss för att lära sig mer om hur vi samarbetar mellan akademi och näringsliv för att främja generering och användning av förnybara energikällor. Förutom att besöka KTH och Uppsala universitet så gör gruppen även stopp i Spanien och Belgien. Under våren arrangerar dessutom Energiplattformen en internationell workshop med forskare från Japan. 

Under våren leder rektor Sigbritt Karlsson KTH:s . En resa som syftar till att uppmuntra och stödja forskningssamarbeten och samverkan med lärosäten, företag och samhälle. Delegationsresan sker i samarbete mellan KTH, Stockholms stad och Svenska ambassaden i Washington.

Resan startar med ett evenemang i Washington där KTH visar innovations- och forskningsprojekt från bland annat: Viable Cities , Live-In Lab, Digital Futures och Senseable Stockholm Lab. Därefter kommer ett flertal universitet att besökas. I delegationen deltar flera energiforskare vid KTH däribland tidigare, och nuvarande föreståndare för Energiplattformen. Resan syftar bland annat till att ta upp tidigare och etablera nya forskningsutbyten och Energiplattformen kommer rapportera från resan.

Den fjärde maj välkomnar plattformen ett studiebesök från riksdagspolitiker i samarbete med med föreningen Rifo. Nu är det dags att tala om kompetensförsörjning och framförallt att visa upp några av våra spännande forskningsmiljöer vid KTH. 

Regeringen kommer inom kort att fatta beslut om den nationella elektrifieringsstrategin. Energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar har just bjudit in ett antal personer som bidragit i arbetet till ett möte torsdagen den tredje februari för att informera om innehållet i strategin och nästa steg. Detta är mycket efterlängtat och det blir mycket intressant att lyssna till deras resultat. 

Vi är beredda att delta även i nästa steg av arbetet med Sveriges elektrifieringsstrategi. Hittills har Energiplattformen på flera sätt bidragit i arbetet, bland annat genom två nationella workshops under förra året. Dels i januari  där energiforskare från hela landet deltog och dels i juni i ett digitalt seminarium tillsammans med Rifo om framtidens hållbara energisystem .

Till sist vill jag passa på att tipsa redan nu om årets största händelse för oss på plattformen: KTH Energy Dialogue. I år går evemanget av stapeln den 17 november så se till att boka in datumet i din kalender redan i dag. 

Missa inte möjligheten att ansöka om finansiering till tvärvetenskapliga samarbeten  inom energiforskning från Energiplattformen. Finansiering upp till 50 000 kronor per projekt ges under 2022., med ansökningsdeadline 4 april 2022.

Med vänlig hälsning,
Lina Bertling Tjernberg
Föreståndare för KTH:s Energiplattform

Text: Magnus Trogen Pahlén