Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Generös rundtur bland labben när Energiplattformen besökte EECS-skolan

Under Energiplattformens besök vid EECS-skolan visades bland annat Antenna/Microwaves Lab. Foto: Fredrik Persson
Publicerad 2021-12-03

När KTH Energiplattformen besökte Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS) i november gavs såväl en orientering kring de olika institutionernas verksamheter inom energiområdet, som en rundtur i tre av labben vid skolan.

Energiplattformen välkomnades av Hans Edin Professor, prefekt för Institutionen för elektroteknik (EE), Lennart Söder, professor i elkraftssystem, György Dán, professor i teletraffic systems, Oscar Quevedo Teruel, professor i electromagnetic engineering, Elina Eriksson, lektor i människa-datorinteraktion inom hållbarhet samt Fredrik Heilig, doktorand.

Representanter från KTH Energiplattform var Lina Bertling Tjernberg, föreståndare för KTH Energiplattform (samt professor vid EECS-skolan), Christophe Duwig, vice föreståndare för KTH Energiplattform, Pierre Bodin, forskningsrådgivare för strategiska initiativ, Pernilla Hagbert, representant från ABE-skolan, Kerstin Forsberg, representant från CBH-skolan, Helena Mayer, kommunikatör för KTHs forskningsplattformar, samt Susanna Berglund, koordinator för KTHs forskningsplattformar.

Prefekt Hans Edin inledde besöket med att berätta om Institutionen för Elektroteknik som består av de fem avdelningarna Elkraftteknik, Elektronik och inbyggda system, Elektroteknisk teori och konstruktion, Fusionsplasmafysik samt Rymd- och plasmafysik.

Bred verksamhet inom elkraft

Avdelningen Elkraftteknik täcker områden som elmarknader, förnybar elproduktion och integration, kraftsystemdynamik, drift och styrning, kraftelektronik med tillämpning, elektriska enheter och tillämpningar inom eltransport samt fjädrande kommunikations- och styrsystem.

Medan Elektronik och inbyggda system arbetar med inbyggda system, elektronik, integrerade komponenter och kretsar samt industriell och medicinsk elektronik. Denna avdelning finns på campus KTH Kista som Energiplattformen besökte under 2019 .

Avdelningen Elektroteknisk teori och konstruktion bedriver forskning och utbildning inom grundläggande elektroteknisk teori och elektriska komponenters fysiska och tekniska fundament. Fusionsplasmafysik arbetar med utveckling av fusionsreaktorer och besöktes även den under 2019 , och Rymd- och plasmafysik behandlar plasma i rymden såväl som i laboratoriet.

Sammanlagt rymmer institutionen cirka 40 lärare och cirka 100 doktorander.

Professor Lennart Söder gav en överblick av arbetet inom avdelningen Elkraftteknik vid EECS-skolan. Foto: Fredrik Persson

Tätt samarbete med industri

Därefter tog professor Lennart Söder vid med vid överblick av arbetet inom avdelningen Elkraftteknik där även Lina Bertling Tjernberg är verksam. Arbetet spänner från minsta kraftkomponent till utvecklingen av elfordon och elförsörjning för transportsektorn, till att ge insikter i Sveriges och Europas elförsörjning.

Avdelningen har täta samarbeten med industrin såväl som utbildningssamarbeten med andra avdelningar inom KTH. Professor Lina Bertling Tjernberg understryker avdelningens samarbete och utbyte med kraftindustrin som ABB och Hitachi Energy, samt med transmissions- och distributionsoperatörer som Svenska Kraftnät, Vattenfall, E.ON och Ellevio. Dessutom deltar forskarna i en mångfald forskningsprojekt och centra som till exempel SweGRIDS, StandUP och en rad olika EU-finansierade projekt. Det tvärdisciplinära samarbetet är särskilt viktigt för att ta utvecklingen inom energisektorn framåt.

Vid besöket representerades Institutionen för Människocentrerad teknik representerades av lektor Elin Eriksson. Hon arbetar vid Human Center Technologies som bland annat rymmer forskning kring visualiseringar och användarcentrerad design, bland annat vad gäller gränssnitt i eldrivna fordon. Här arbetar man även med människors beteende och nya strategier för beteendeförändring.

IT-sårbarheter i framtidens energisystem

Institutionen för datavetenskap representerades av professor György Dán som under en längre tid arbetat med att stärka IT-säkerheten inom energisystemet. Han gav en presentation av området och menade att det finns många delar av systemet som är sårbara. Dessutom gör digitaliseringen att fler sårbarheter skapas i takt med att fler funktioner introduceras för att styra och övervaka energisystemen.

Här finns flera exempel på hur data kan manipuleras för kapa eller lura automatiska styrsystem, osäkra kommunikationslösningar och identifikationssystem för elfordon som kan störas ut.

Fredrik Heiding visade det futuristiskt inredda labbet KTH Cybersecurity Lab. Foto: Fredrik Persson

Efter det tog en rundvandring vid med första stopp vid KTH Cybersecurity Lab där doktoranden Fredrik Heiding gav en introduktion. Det futuristiskt inredda labbet rymmer såväl arbetsplatser som en uppsjö olika tekniska prylar och installationer. På hyllorna ryms såväl kommunikationssystem till bilar, elsparkcyklar som robotdammsugare. Här finns även en maskin för bagageröntgen vid flygplatser. Allt används för att förstå och analysera säkerheten hos våra uppkopplade vardagsprylar.

Forskningen och utbildningen vid tar sig även an säkerhetsfrågor inom uppkopplade industriella kontrollsystem, samt IT-infrastrukturen i elkraftssystemet. Hit finns även knutet en nystartad magisterutbilding i cybersäkerhet.

Hållbar energiutveckling i labb

Därefter fortsatte rundturen under ledning av både Hans Edin och Lina Bertling Tjernberg till Sustainable Power Laboratory (SPL). Här bedrivs forskning och utbildning inom ämnet elkraftteknik med prototyputveckling och test av kraftelektronik, elmaskiner och drivsystem.

Labbet är fyllt av modern mätutrustning och simulatorer för analysera och utveckla nya applikationer och tekniker bland annat för morgondagens elfordon. 

Lina Bertling Tjernberg och Hans Edin visade Sustainable Power Laboratory (SPL). Foto: Fredrik Persson

SPL inkluderar även ett högspänningslabb där forskning har fokus på högspänning, isolationsmaterial och komponenter i elkraftssystem. I labbet finns utrustning för blixturladdningar, trådlös kraftöverföring och elektrostatiska experiment. Här sker bland annat forskning för att klarlägga hur olika enheter i högspänningsnäten åldras över tid.
Sustainable Power Laboratory används flitigt i undervisningen och rymmer utrustning och labbänkar för studentarbeten. Labbet används även inom KTHs satsning på ett livslångt lärande där personer ur industrin erbjuds kompetensutveckling. 

Bland studenterna i labbet fanns Axel Olsson som utförde experiment relaterat till kursen EI2525 som ges i samarbete med industrin och leds av Lina Bertling Tjernberg. Foto: Fredrik Persson

Rundturen och besöket avslutades i Antenna/Microwaves Lab under ledning av professor Oscar Quevedo Teruel. Labbet består av en ekofri kammare för mätning av elektromagnetiska antenner. Kammaren används i stor utsträckning i samverkan med industrin för att testa nya applikationer och tillämpningar av nya radioteknologier som till exempel 5G.

Bland de företag som gör försök i labbet finns såväl Ericsson som SAAB och även ESA, European Space Agency.

Text: Magnus Trogen Phalén