Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

KTH Energiplattformen möter hösten med evenemang som kan bygga fler broar till en bättre dialog

En kvinna som står framför demonstranter och samtalar med dem.
Lina Bertling Tjernberg, föreståndare för KTH:s Energiplattform, tog tillfället i akt under regeringens klimatmöte att möta demonstranterna på plats. Foto: Fredrik Persson
Publicerad 2023-09-04

Höstterminen har åter fyllt KTH:s campus med forskare, lärare och studenter. Under hösten arrangerar KTH:s Energiplattform flertalet evenemang bland annat i samarbete med KTH Digitaliseringsplattform och Frankrikes ambassad. Traditionsenligt väntar även den årliga konferensen KTH Energy Dialogue den 30 november. 

Hallå där, Lina Bertling Tjernberg, föreståndare för KTH:s Energiplattform. Din sommar har rymt en rad konferenser och möten. I juni deltog du i regeringens uppmärksammade klimatmöte. Och skrev även under en debattartikel  strax innan som betonade vikten av snabba klimatåtgärder. Vad var ditt intryck från regeringens klimatmöte?

– Det går att vara kritisk mot att inte fler organisationer och företag, och framförallt fler forskare från akademin, var inbjudna att delta. Samtidigt fanns det gott om tid för frågor efter vart och ett av de fyra panelsamtalet. Där passade jag på att betona hur viktigt det är med ett internationellt perspektiv i den pågående energidebatten.

– Det som gjorde störst intryck var ändå hur många som samlats utanför för att göra sina röster hörda, och jag önskar att de hade getts bättre möjligheter att delta. Mitt bidrag till att förbättra diskussionen, och minska polariseringen, blev att tala med några av dem och även bjuda in till KTH. Både för att fördjupa min egen kunskap kring deras åsikter och för att bygga fler broar till en bättre dialog. En kunskapsbaserad dialog, som hålls på en öppen och inkluderande plattform, är den enda vägen till att skapa en hållbar förändring. 

Sommaren rymde traditionsenligt Almedalsveckan där du deltog i flera paneler och arrangemang som representant för KTH Energiplattformen. Vad bär du med dig från veckan?

– Det största som hände ur ett energiperspektiv var Vattenfalls inspel till färdplan för elsystemet . Där pekade de bland annat på behovet av ett nationellt kärnkraftsprogram för att kunna bygga ut kärnkraften på ett konkurrensmässigt sätt. Även Dagens Industris Energidag rymde flera intressanta inspel och deltagare i debatten. Här finns inspelningar från Energidagen .

– Jag deltog även i ett inspirerande panelsamtal med fokus på möjligheterna kring digitalisering och elnät, bland annat med hjälp av AI, som arrangerades av Telia, Ericsson och Ellevio. Detta är ett område där vi bedrivit forskning i över ett decennium och där nya tekniska lösningar nu kommer ut i praktiken. Samtalet går ett lyssna på i efterhand här .

För forskningen är ju sommarperioden ett tillfälle att inspireras av andra och öka utbytet av idéer och kunskap. Du besökte bland annat IEEE Power & Energy Society General Meeting i Orlando, USA. Men även under en konferens i Rom CIRED  där experter från industri och akademin inom eldistributionsnät i världen samlas.

– Det är viktigt att ta chansen att mötas i olika former för att inhämta kunskap och även knyta fler internationella kontakter. Generellt är mitt intryck att vi ligger i tätposition i Europa - här finns en rad exempel på en framgångsrik elektrifiering av samhället med nya tekniker och metoder.

– Detta är även tydligt när vi tar del av Ruth Grahams forskning  kring världens mest framgångsrika universitet. Hon besökte KTH  i slutet av sommaren och visar hur det är lärosäten i Europa och Asien som leder utvecklingen, men även hur de afrikanska lärosätena vinner allt mer mark. Något som visar vikten av att arbete mer internationellt för att lyckas nå högsta kvaliteten på vår forskning. 

KTH Energiplattformen har flera spännande evenemang planerade under hösten. Berätta mer om några av dem!

– Den 14 september arrangerar vi en workshop tillsammans med KTH Digitaliseringsplattform under rubriken ” Data-driven methods with energy applications ”. Hit har vi bjudit in flera internationella toppforskare för att skapa ett verkligt exklusivt tillfälle att ta del av det senaste framstegen inom AI och energitillämpningar. Förutom forskare deltar även representanter från flera företag för att vi ska kunna utvecklas tillsammans.

– Sen ser jag fram emot vår årliga konferens KTH Energy Dialogue den 30 november . Årets tema är Security and Resilience. Under konferensen möts akademiker, företagsrepresentanter och beslutsfattare för att hitta fler sätt att ta itu med utmaningarna som finns i en hållbar omvandling av våra urbana energisystem.

– Jag vill även passa på att lyfta ett av vårens evenemang tillsammans med IVA och KTH:s Materialplattform där vi tog ett brett grepp om den forskning som pågår för att stärka en hållbar energiomställning, och jag vill nämna att vi planerar ett event i oktober vilket arrangeras gemensamt med Franska ambassaden med fokus på kärnkraft.

Nu är höstterminen i full gång och ett av de första event som du deltog i var invigningen av Dardel, den snabbaste och största superdatorn i Sverige. Varför är detta ett stort steg för den energirelaterade forskningen?

– Med hjälp av den nya superdatorn vid KTH:s PDC Center for High Performance Computing får vi möjlighet att genomföra de allt tyngre beräkningar och simuleringar som behövs inom energiforskningen. Att möta PDC-forskaren Niclas Jansson som nominerats för ACM Gordon Bell-priset, även känt som ett Nobelpriset inom för superdatorområdet, var också mycket inspirerande.

– Redan under 2022 kunde KTH Energiplattform visa uppbyggnaden av Dardel för en grupp riksdagsmän tillsammans med Rifo, Sällskapet riksdagsledamöter och forskare. I början av sommaren välkomnade vi ännu en grupp riksdagsledamöter till ett studiebesök vid både KTH och Försvarshögskolan . Här var målet att ge dem en ökad förståelse av området cybersäkerhet, även det tillsammans med Rifo.

– Nu vill jag gärna önska alla en spännande och inspirerande höst fylld av möten där vi tillsammans tar viktiga steg framåt.

Text: Magnus Trogen Pahlén