Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Vårterminen präglades av Sveriges EU-ordförandeskap och en utbredd samverkan

En grupp kvinnor står uppställda för foto.
Föreningen Kraftkvinnor under ett EU-besök i Bryssel i april. Foto: KTH
Publicerad 2023-05-30

Under våren har KTH:s Energiplattform arrangerat flera evenemang med ämnen som fusionsteknik, solenergi och materialforskning för att möta energiomställningen. Samtidigt har plattformen tagit plats såväl i EU-debatter och Brysselbesök som något mer oväntat: en realityserie på TV.

Hallå där, Lina Bertling Tjernberg, föreståndare för KTH:s Energiplattform. Under denna termin har Sverige varit ordförande i EU:s ministerråd, hur har det involverat Energiplattformen?

– Det har varit en fantastisk möjlighet för Sverige med ett fokus på att lösa energikrisen där Sverige bland annat har drivit frågan om marknadsdesign. Exempelvis var riksdagens näringsutskott värd för en interparlamentarisk EU-konferens med tema Utmaningar och möjligheter för EU:s framtida energiförsörjning. Jag modererade en debatt på tema energiomställning  med representanter från alla medlemsländer och unga innovatörer. Debatten gjorde tydligt hur olika fokus vi har på energiomställningen. Min egen slutsats var att vi måste acceptera det faktum att vi tycker olika för att arbeta vidare tillsammans med den insikten.

– Dessutom gjorde jag ett besök i Bryssel  tillsammans med föreningen Kraftkvinnor. Under två dagar träffade vi representanter från EU-kommissionen, ministerrådet, EU-parlamentet, samt flera organisationer och företag för att diskutera energifrågor. Särskilt imponerande var det att möta EU:s energikommissionär Kadri Simson och få tid att diskutera med henne om aktuell energipolitik.

– Vi mötte även ENTSO-E som är ett forum för Europas alla transmissionsnätsaktörer: själva infrastrukturen för vår energiförsörjning. Bland annat görs gemensamma studier som visar den långsiktiga nätutvecklingen som jag verkligen kan rekommendera. Speciellt samtalade jag med Sonya Twohig, ENTSO-E Secretary-General, kring den historiska tidpunkten den 16 mars 2022 då Europas elnät synkront kopplades samman med Ukraina-Moldavien. Att förstå att detta lyckades under hennes ledarskap var ett stort ögonblick och hon är en mycket stor förebild för mig.

Vårterminen har även rymt flera evenemang där KTH:s Energiplattform varit arrangör, berätta om dem!

– Året inleddes med ett vernissage tillsammans med KTH-biblioteket  utifrån vår antologi "Mot framtidens energi – den osynliga revolutionen bakom eluttaget" . Dessutom bjöd vi in till ett flertal populärvetenskapliga lunchseminarier.

– Internt har vi haft två större event under terminen: ett seminarium kring fusion  för att förankra den långsiktiga satsningen på fusionsteknik. Och ett seminarium om solenergi för att leda vägen till ett större kunskapsutbyte och forskningssamverkan inom KTH. Solseminariet  var ett resultat av de senaste årens arbete inom Energiplattformen för att hitta nya samverkansformer som kan stärka vår gemensamma energiforskning. När vi lär oss mer om varandras arbete kan vi tillsammans nå längre.

– I maj arrangerade vi ett seminarium tillsammans med IVA och KTH:s Materialplattform  där vi tog ett brett grepp om den forskning som pågår för att stärka en hållbar energiomställning. Ett mycket uppskattat evenemang med deltagare både på plats och digitalt. 

Samverkan med samhället är en viktig del av KTH:s Energiplattform uppdrag, hur har det sett ut?

– Energi är fortsatt i fokus i samhället, både i näringslivet och för den politiska debatten. Därför deltog jag som talare vid DI:s Framtidens Elmarknad liksom SvD Energy Summit. SvD:s evenemang föregicks av en intervju  där vi uppmärksammade hur viktigt det är att basera beslut på kunskap istället för politiska ideologier.

– Energibranschen står inför en stor utmaning inom kompetensförsörjning och flera kampanjer pågår för att öka kunskapen och att locka fler till branschen. Därför har engagemanget under våren tagit lite oväntade uttryck, till exempel som expert i realityserien Högspänning hos Viaplay  som visar vardagen för de som arbetar med vår energiförsörjning och i Svenskt näringslivs reklamfilm för att uppmärksamma entreprenörskap  tillsammans med Tareq Taylor. Samt samtal med Annika Ramsköld, hållbarhetschef vid Vattenfall, i Energistudion - ny webbserie från Vattenfall .

Så vad händer nu i början av sommaren, Almedalen står på agendan gissar jag?

– Absolut, där är energifrågan ett av de viktigare ämnena och flera av KTH:s forskare kommer att vara på plats. Jag kommer exempelvis tala vid Dagens Industris Energidag den 29 juni, och vid ett seminarium arrangerat av LKAB. Där tar vi upp kärnkraftens roll i energisystemet, utmaningarna med tillstånd för utbyggnad av elnät samt industrins behov av mer flexibilitet.

– Sommaren rymmer även internationellt utbyte. Vi presenterar forskningsresultat vid elkraftskonferensen CIRED i Rom , och i juli blir det årsmöte vid IEEE Power & Energy Society i USA. Att utveckla internationella kontakter och samarbeten är nödvändigt för forskningen, och efter pandemin vet vi hur viktigt det är med personliga möten.

– Kommande vecka deltar jag vid talmannens årliga forskningskonferens och samma morgon kommer jag att ge en presentation kring tillståndsprocesser för elnät hos näringsutskottet. Ett viktigt avstamp inför sommaren blir regeringens nationella klimatmöte  den 16 juni. Mötet är ett led i arbetet med att ta fram en klimatpolitisk handlingsplan. Det är ett efterlängtat initiativ som involverar många ledande aktörer inom energibranschen. Min dröm är att vi tillsammans kan lägga grunden till en ny bred och långsiktig energiöverenskommelse för Sverige där jag har stora förhoppningar inför hösten.

Sen är det dags att ladda om för hösten, vilka evenemang vill du lyfta i höst?

– I samarbete med KTH:s Digitaliseringsplattform  planerar vi ett event med fokus på datadrivna metoder och lösningar. Ett annat tema är kärnkraft där vi planerar ett evenemang tillsammans med Frankrikes ambassad med fokus på SMR eller ”Small Modular Reactors”. Höjdpunkten är vårt årliga möte KTH Energy Dialogue  den 30 november, med tema Energy Security and Resilience, där deltar KTH:s energiforskare och externa deltagare för att utbyta forskningsidéer och resultat. Dessutom rymmer hösten som alltid en rad skolbesök där plattformen besöker KTH:s forskare för att lära oss mer och hitta nya möjligheter till samverkan.

– Innan dess vill vi från KTHs Energiplattform önska alla en riktigt bra och vilsam sommarledighet!

Text: Magnus Trogen Pahlén