Till innehåll på sidan

Aktiviteter

KTH organiserar och medverkar regelbundet i tvärvetenskapliga möten och temadagar inom transportforskning. Vi eftersträvar då att både forskare och praktiker kan mötas på rätt nivå för att alla ska få ut så mycket som möjligt av aktiviteten. Välkommen att kontakta oss om din organisation intresserad av att skapa en aktivitet som involverar transportforskning.

2022

Autonoma transporter – Digitaliseringsutmaning och hållbar lösning? (På engelska)

2019

Transformationsdagen 4 december 2019

KTH:s forskningsplattformar Industriell Transformation och Transport bjöd in företrädare från privat och offentlig sektor samt forskare från KTH för ett samtal om nuläget och vad akademin respektive industrin behöver göra framåt. Dagen var en heldagskonferens med temat "Fordonsindustrin och transportsystemet ställer om".