Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Cosmic clues from astrophysical particles

Tid: Fr 2020-06-12 kl 13.00

Plats: Via zoom https://kth-se.zoom.us/j/67435898835, Du som saknar dator/datorvana kan kontakta blj@kth.se för information, Stockholm (English)

Ämnesområde: Fysik

Respondent: Francesca Capel , Partikel- och astropartikelfysik

Opponent: Dr Michael Unger, Karlsruhe Institute of Technology, Eggenstein-Leopoldshafen, Tyskland

Handledare: Professor Christer Fuglesang, Partikel- och astropartikelfysik

Exportera till kalender

Abstract

Ultrahög energetisk kosmisk strålning (UHECR) är laddade partiklar som har accelererats till extrema energier, så att de i praktiken färdas med ljusets hastighet. Det är möjligt att upptäcka dessa partiklar när de växelverkar med jordens atmosfär då omfattande skurar med partiklar och strålning utvecklas, vilka kan mätas med befintlig teknik. Trots decennier av forskning förblir UHECR:s ursprung dold. Men de tros vara accelererade inom kraftfulla astrofysiska källor som ligger utanför vår galax. Denna avhandling utforskar olika idéer med det gemensamma målet att nå en djupare förståelse av UHECR-fenomenologin. Del I handlar om utvecklingen av ett nytt rymdbaserat observatorium som har potential att upptäcka ett stort antal av dessa gåtfulla partiklar. Genomförandet av ett sådant projekt demonstreras av resultaten från Mini-EUSO-instrumentet som för närvarande är ombord på den Internationella rymdstationen. I Del II ligger fokus på att utnyttja tillgänglig information med avancerade analystekniker för att minska klyftan mellan teori och data, för att nå en djupare förståelse av aktuella observationer. UHECR:er är nära kopplade till produktionen av neutriner och gammastrålning. Ramar för gemensam analys av dessa komplementära kosmiska budbärare utvecklas. Resultaten som presenteras här visar att det är avgörande att investera i utvecklingen av både detekterings- och analystekniker för att gå vidare. Genom att titta närmare på befintliga data kan nya ledtrådar avslöjas i sammanhanget med så kallade multi-budbärare och ger information för att bättre utforma framtida experiment. 

urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-273388