Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Decentralized Learning of Randomization-based Neural Networks

Tid: Fr 2021-06-11 kl 13.00

Plats: https://kth-se.zoom.us/j/64005034683, U1, Brinellvägen 28A, Undervisningshuset, våningsplan 6, KTH Campus, Stockholm (English)

Ämnesområde: Elektro- och systemteknik

Respondent: Xinyue Liang , Teknisk informationsvetenskap

Opponent: Associate Professor Nikolaos Deligiannis, Vrije Universitiet Brussel, Electronics and Informatics department (ETRO)

Handledare: Saikat Chatterjee, ACCESS Linnaeus Centre, Teknisk informationsvetenskap; Mikael Skoglund, Signaler, sensorer och system, Teknisk informationsvetenskap

Exportera till kalender

Abstract

Maskininlärning och artificiell intelligens har utforskats vilt och utvecklats mycket snabbt för att anpassa sig till det växande behovet av nästan alla aspekter av mänsklig utveckling. När man går in i big data-eran har lokaliserad datalokalisering blivit en stor utmaning för maskininlärning. Begränsat av spridda platser och sekretessregler för informationsdelning, syftar nya studier till att utveckla samarbetade maskininlärningstekniker för lokala modeller för att approximera den centraliserade prestandan utan att dela verkliga data. Sekretessbevarande är lika viktigt som modellens prestanda och modellens komplexitet. Denna avhandling syftar till att undersöka omfattningen av den inlärningsmodell med låg beräkningskomplexitet, randomiseringsbaserade feed-forward neurala nätverk (RFN). Som en klass av artificiella neurala nätverk (ANN) har RFN: er den gynnsamma balansen mellan låg beräkningskomplexitet och tillfredsställande prestanda, särskilt för icke-bilddata. Drivs av RFN: s fördelar och behovet av distribuerade inlärningsupplösningar, syftar vi till att studera RFN: s potential och användbarhet och distribuerade optimeringsmetoder som kan leda till utformningen av den decentraliserade varianten av RFN för att leverera önskade resultat.

För det första tillhandahåller vi de decentraliserade inlärningsalgoritmerna baserade på RFN-arkitekturer för oriktad nätverkstopologi med synkron kommunikation. Vi undersöker decentraliserad inlärning av fem RFN som ger centraliserad ekvivalent prestanda som om de totala träningsdataproverna är tillgängliga i en enda nod. Två av de fem neurala nätverken är grunda, och de andra är djupa. Experiment med nio benchmarkdatauppsättningar visar att de fem neurala nätverken ger bra prestanda samtidigt som de kräver låg beräknings- och kommunikationskomplexitet för decentraliserat lärande.

Då är vi motiverade att designa en asynkron decentraliserad inlärningsapplikation som uppnår central motsvarande prestanda med låg beräkningskomplexitet och kommunikationsomkostnader. Vi föreslår en asynkron decentraliserad inlärningsalgoritm med ARock-baserad ADMM för att förverkliga de decentraliserade varianterna av en mängd olika RFN. Den föreslagna algoritmen möjliggör aktivering av enstaka noder och ensidig kommunikation i ett oriktat kommunikationsnätverk, kännetecknat av en dubbelstokastisk nätverkspolitisk matris. Dessutom erhåller den föreslagna algoritmen den centraliserade lösningen med minskad beräkningskostnad och förbättrad kommunikationseffektivitet.

Slutligen betraktar vi problemet med att träna ett neuralt nät över ett decentraliserat scenario med hög sparsitetsnivå i anslutningar. Frågan hanteras genom att anpassa en nyligen föreslagen inkrementell inlärningsmetod, kallad 'lärande utan att glömma.' Medan en inkrementell inlärningsmetod antar datatillgänglighet i en sekvens, kan noder i det decentraliserade scenariot inte dela data mellan dem, och det finns ingen masternod. Noder kan kommunicera information om modellparametrar bland grannar. Kommunikation av modellparametrar är nyckeln till att anpassa inlärningsmetoden till det decentraliserade scenariot.

urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-295433