Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Exploring the circular economy of urban organic waste in sub-Saharan Africa: opportunities and challenges

Tid: Må 2020-06-08 kl 13.00

Plats: Via Zoom: https://kth-se.zoom.us/webinar/register/WN_8vcAAGzGR0KapHqV6MlWyQ, Du som saknar dator/datorvana kan kontakta goran.finnveden@abe.kth.se för information, Stockholm, Sweden (English)

Ämnesområde: Planering och beslutsanalys, Strategier för hållbar utveckling

Licentiand: Daniel Ddiba , Hållbarhet, utvärdering och styrning, Stockholm Environment Institute (SEI)

Granskare: Docent Cecilia Lalander, Department of Energy and Technology, Swedish University of Agricultural Sciences

Huvudhandledare: Professor Göran Finnveden, Miljöstrategisk analys (fms), Hållbarhet, utvärdering och styrning; Dr. Elisabeth Ekener, Miljöstrategisk analys (flyttat 20130630), Centre for Sustainable Communications, CESC, Miljöstrategisk analys (fms), Hållbarhet, utvärdering och styrning; Dr. Sarah Dickin, Stockholm Environment Institute (SEI)

Exportera till kalender

Abstract

Globalt ökar medvetenheten om vikten av att tillämpa principer för cirkulär ekonomi för att hantera organiska avfallsströmmar genom resursåtervinning. I de urbana områdena i Subssahariska Afrika är detta särskilt relevant, då dessa förväntas stå för en betydande del av befolkningsökningen under de kommande tre decennierna. En mer cirkulärekonomi för sanitet och avfallshantering kan ge incitament för att förbättra infrastrukturen och därmed bidra med resurser till produktion av vatten, energi och mat som driver städernas försörjning. Denna licentiatuppsats befinner sig i skärningspunkten mellan cirkulär ekonomi å ena sidan och sanitets- och avfallshanteringssystem å andra sidan. Syftet är att bidra med kunskap om cirkulär ekonomi genom att undersöka potentialen för resursorienterad stadssanitet och avfallshantering att bidra till genomförandet av cirkulär ekonomi i Subsahariska Afrika, samt dess möjligheter och utmaningar.

För att uppnå ovanstående syfte används flera olika metoder och genomförs i två fallstudiestäder: Kampala i Uganda respektive Naivasha i Kenya. Resultaten visar på de mängder av resursåtervinningsprodukter som biogas, kompost och svarta soldatflugelarver som kan erhållas från organiska avfallsströmmar som samlas in i en stor stad. Dessutom visar resultaten livskraftigheten för att valorisera torkat avföringsslam som ett fast bränsle för industriella tillämpningar. Slutligen identifierar resultaten faktorer som underlättar eller hindrar styrningskapaciteten för att genomföra cirkulär ekonomi-strategier för hantering av organiska avfallsströmmar i stadsområden i Subsahariska Afrika. Metoderna som används för att kvantifiera potentialen att valorisera organiska avfallsströmmar och  att utvärdera styrningskapacitet är metoder som kan tillämpas i andra urbana sammanhang där det finns intresse för att genomföra cirkulära ekonomiska principer. Diskussionen belyser några viktiga konsekvenser av dessa fynd för sanitets- och avfallshanteringspraxis och argumenterar för att det är dags för en övergång i SSA från att utforma sanitets- och avfallshanteringssystem för bortskaffande till att utforma dem för resursåtervinning.

urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-273025