Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Impact of climate change on integrated resource systems- Insights from selected East African case studies

Tid: Må 2020-05-04 kl 10.00

Plats: https://kth-se.zoom.us/webinar/register/1115874955885/WN_U-wBGMbpRYCtA9uUWrkzLw, Stockholm (English)

Ämnesområde: Energiteknik

Respondent: Vignesh Sridharan , Energisystemanalys, Division of Energy Systems

Opponent: Professor Sonia Yeh, Chalmers University, Department of Space, Earth and Environment, Physical Resource Theory

Handledare: Professor Mark I. Howells, Energisystemanalys; Universitetslektor William Usher,

Exportera till kalender

Abstract

Sammanfattning

Diskussionerna kring de långsiktiga klimatförändringarna och dess effekter på naturtillgångar har aldrig varit mer relevant. Inte minst med anledning av att länder återbesöker sina klimatåtaganden från Förenta Nationernas klimatkonferens 2015. Mer specifikt så har samspelet mellan energi-, vatten- och land-resurser samt deras inverkan på klimatet stått i centrum. Trots det ökade intresset för sambandet mellan klimat-, land-, energi - och vatten-system (CLEW), behandlas de olika systemen fortfarande separat i många länder. Detta har resulterat i felprioriterad politik och investeringar i stora infrastrukturprojekt sårbara gentemot klimatförändringar. Denna avhandling bidrar till diskussionen kring resursinteraktioner, sektorpolitiska beslut och klimatsäkerhet ur ett Östafrikanskt perspektiv.

Denna avhandling innehåller en omslagssatsa och fyra medföljande artiklar. Genom att använda regionala (Östafrika) och nationella (Uganda) fallstudier, presenteras kvantitativa metoder för att besvara tre forskningsfrågor som är relevanta för diskussionen kring klimatförändringar och dess påverkan på vitala resurssystem. Denna avhandling kombinerar användandet av två modelleringsramverk och klimatdata för att understryka behovet av en integrerad strategi för att anpassa samhället till klimatförändringarna.

Först utvärderas klimatmotståndskraften för de nuvarande utvidgningsstrategierna för de Östafrikanska elförsörjningssystemen (EAPP). Våra resultat belyser att alternativkostnaderna för att planera för ett något våtare klimat än väntat är mindre än att anpassa sig till ett torrare. Möjligheten att sammankoppla olika elsystem för att på så sätt minska påverkan från klimatförändringar har också undersökts. Studien på Uganda analyserar effekterna av klimatförändringar på en kraftsektor dominerad av vattenkraft. Detta görs genom att ta hänsyn till den minimala vattenföringen vid olika tillfällen. Avhandlingen konstaterar att även under ett kontinuerligt vått klimat kommer flödesbegränsningar att leda till en minskning av elproduktion. Detta är avgörande för energiplanerare då elförsörjningens framtida infrastruktur planeras. 

Denna avhandling tar också fram data kring klimatscenarion, samt region- och grödospecifik variabilitet i Uganda. För första gången har konsekvenserna för vatten- och energisystemen av att genomföra den nationella bevattningsplanen i Uganda analyserats. Baserat på resultatet av denna avhandling kan intressanta slutsatser dras kring valet av klimatmodell och vikten av korrekt val av utsläppsscenario. Slutligen, med hjälp av en integrerad modelluppsättning—innehållande energi-, vatten- och land-system—belyser denna avhandling de rippel- eller korsförökande effekterna av en resurssystempolitik på andra sammanlänkade system. Genom detta betonas behovet vikten av en sammanhängande, integrerad och samarbetsinriktad strategi för beslutsfattande.

urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-271700