Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Methods and utilities to assist in the optimization of image quality and radiation dose in X-ray Computed Tomography

Tid: Må 2020-06-15 kl 13.00

Plats: https://kth-se.zoom.us/webinar/register/WN_u0ztcofyRTW9fSd0tI9yRw, Du som saknar dator/datorvana kan kontakta polsson@kth.se för information, (English)

Ämnesområde: Fysik

Respondent: Robert Bujila , Medicinsk bildfysik

Opponent: Professor Nico Buls, Brije Universitet, Bryssel, Belgien

Handledare: Professor Mats Danielsson, Fysik

Exportera till kalender

Abstract

Datortomografi (DT) ¨ar ett mycket anv¨ant verktyg inom diagnostisk radiologi.DT tillhandah°aller radiologer med obehindrade vyer av patientanatomi.Bildkvalitet f¨or DT ¨ar emellertid mycket beroende av den kliniskafr°agest¨allningen, avbildningsteknik, str°alkvalitet, och str°aldos. Patientensstorlek m°aste beaktas och str°aldosen m°aste anpassas d¨arefter f¨or att uppn°aj¨amn bildkvalitet. Eftersom DT ¨ar en modalitet som anv¨ander str°alning f¨oratt ta fram bilder ¨ar syftet med denna avhandling att utforska verktyg ochmetoder som kan anv¨andas f¨or att optimera bildkvalitet med avseende p°astr°aldos.I artikel I, grundl¨aggande bildkvalitetsparametrar modellerades d¨ar e↵ektenav str°aldos/str°alkvalitet p°a dessa parametrar kunde skattas. Applikationerf¨or dessa modeller demonstrerades genom att skatta detekterbarheten avl°agkontrast objekt ¨over olika str°aldosniv°aer/str°alkvaliteter genom att anv¨andamatematiska modellobservat¨orer.Dosindex rapporteras av DT system f¨or att indikera niv°an av str°alningensom har anv¨ants vid en unders¨okning. Eftersom str°aldosniv°an ¨ar en centralparameter i optimering, har metoder anv¨ants f¨or att verifiera noggranhetenav dosindex som anv¨ands f¨or DT system med breda str°alf¨alt i artikel II.DT system anv¨ander automatisk r¨orstr¨omsmodulering d¨ar str°alningsniv°an anpassas f¨or att uppn°a j¨amn bildkvalitet ¨over patienter med varierande storlek.Eftersom r¨orstr¨omsmodulering ¨ar en viktig aspekt n¨ar det g¨aller optimering,genomf¨ordes en omfattande studie f¨or att b¨attre f¨orst°a komplexiteternakring r¨orstr¨omsmodulering med h¨ansyn tagen till hur olika leverant¨orer harimplementerat r¨orstr¨omsmodulering i artikel III.Eftersom den str°alkvaliteten som har anv¨ants vid en unders¨okning ¨ar viktigtatt f¨orst°a med h¨ansyn till b°ade dosimetri och bildkvalitet, har ett verktygutvecklats som kan anv¨andas f¨or att modellera r¨ontgen spektra fr°an ettr¨ontgenr¨or i artikel IV. Verktyget har genomg°att en noggrann validering ochhar sedan gjorts tillg¨anglig p°a n¨atet.Sammanfattningsvis, denna avhandling har resulterat i ett antal metoderoch verktyg som kan hj¨alpa med den praktiska f¨orst°aelsen av den komplexaf¨orh°allandet mellan bildkvalitet och str°aldos inom DT.nyckelord: Datortomografi, Bildkvalitet, Str°alningsdosimetri

urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-275737