Till innehåll på sidan

Methods for transcriptome reconstruction, with an application in Picea abies (L.) H. Karst.

Tid: Fr 2021-03-12 kl 10.00

Plats: https://kth-se.zoom.us/webinar/register/WN_mZ9gg_zwR6uOUOxSNtKxRQ, Solna

Ämnesområde: Bioteknologi

Licentiand: Karl Johan Westrin , Genteknologi, Emanuelsson Lab

Granskare: Doktor Björn Nystedt, Uppsala universitet

Huvudhandledare: Docent Olof Emanuelsson, Genteknologi

Abstract

Transkriptomrekonstruktion är en viktig komponent i den bioinformatiska delen av transkriptomstudier. Särskilt intressant är detta när ett referensgenom saknas, är kraftigt fragmenterat eller ofullständigt, ty i dessa situationer skulle inte en vanlig inpassning (eller mappning) kunna berätta allt.

En art med ett kraftigt fragmenterat referensgenom är gran (Picea abies (L.) H. Karst.) -- ett barrträd, som är mycket viktigt för svensk ekonomi. På grund av dess långa uppväxtsfas och oregelbundna kottsättning, så är efterfrågan av förädlade fröer större än utbudet. Detta lämnar en önskan att förstå den transkriptomala biologin bakom granens kottsättning.

Denna avhandling presenterar en introduktion till denna situation, den generella biologiska och bioinformatiska bakgrunden, följd av två artiklar i vilket detta är tillämpat: Artikel I introducerar en ny de novo transkriptomassembler med fokus på att återskapa isoformer, och artikel II tillämpar denna assembler för att kunna hitta länkar mellan scaffolder (genom-delar som hittills inte kunnat länkas med varandra) i grangenomet. Artikel II studerar även granmutanten acrocona (kottegran), vilken har kortare uppväxtsfas än vildtypen, för att kunna se vad som initierar kottsättning.  Från differentiella expressionsstudier av såväl mRNA som miRNA, hittades ett antal gener potentiellt involverade i granens kottsättning, samt några miRNA som kan vara involverade i dess reglering.

urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-290032