Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

NK Cell Cytotoxicity at the Single Cell Level

Tid: Fr 2020-09-18 kl 09.00

Plats: via Zoom https://kth-se.zoom.us/j/66640239142, Du som saknar dator/datorvana kan kontakta verron@kth.seför information, (English)

Respondent: Ludwig Brandt , Science for Life Laboratory, SciLifeLab, Biofysik

Opponent: Professor Fredrik Bergh Thorén, Sahlgrenska Cancer Center, Göteborgs universitet, Göteborg

Handledare: professor Björn Önfelt, Science for Life Laboratory, SciLifeLab

Exportera till kalender

Abstract

NK-celler tillhör det ospecifika immunförsvaret och har som uppgift att hitta och eliminera virusinfekterade celler och tumörceller. Det har visat sig att NK-celler är funktionellt heterogena, vilket leder till att vissa NK- celler dödar tumörceller mer effektivt än andra. För att förstå dessa funktionella skillnader och hur de är kopplade till t.ex. cellernas mognad och aktivering, krävs metoder som gör det möjligt att studera NK-celler på encellsnivå.

Denna avhandling fokuserar på utveckling och implementering av mikrochipbaserad avbildning av NK-celler, vilket behandlas i fem artiklar. I artikel I presenteras en mikrochipplattform som används för att studera den cytotoxiska potentialen hos enskilda NK-celler. Detta genom att fånga upp enstaka NK-celler tillsammans med tumörceller i tiotusentals mikrobrunnar och därefter avbilda dem i mikroskop under längre tider med efterföljande automatiserad bildanalys. I artikel II används mikrochipplattformen för att studera funktionen hos en nyutvecklad molekyl (TriKE), som både binder till tumörcellen samtidigt som den aktiverar NK-cellen. I artikel III används mikrochipplattformen för att studera en viktig process där NK celler ”utbildas” för att lära sig skilja mellan tumörceller och normala celler. I artikel IV används en större variant av mikrobrunnarna för att kunna återskapa en in vivo-liknande miljö för NK-cellerna genom att bädda in dem i en tredimensionell kollagenmatris. Artikel V visar hur NK-celler kan eliminera blodplättar i närvaro av antikroppar.

Sammanfattningsvis handlar denna avhandling om utveckling och tillämpningar av mikroskopisk avbildning av levande NK-celler med hjälp av mikrobrunnar i syfte att studera dess viktiga funktioner under olika förhållanden. Ökad kunskap om NK-cellernas heterogenitet har potentialen att förbättra effektiviteten hos t.ex. cellterapier.

urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-280008