Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

On the impact of noise and energy demand from traffic

An assessment using microscopic modelling

Tid: On 2021-04-21 kl 10.00

Plats: Live-streaming via Zoom, https://kth-se.zoom.us/j/67398272921, (English)

Ämnesområde: Farkostteknik

Licentiand: Johan Nygren , Marcus Wallenberg Laboratoriet MWL, VinnExcellence Center for ECO2 Vehicle design

Granskare: Researcher Arnaud Can, UMRAE, Université Gustave Eiffel, IFSTTAR, CEREMA, 44340 Bouguenais, France

Huvudhandledare: Universitetslektor Susann Boij, Marcus Wallenberg Laboratoriet MWL, VinnExcellence Center for ECO2 Vehicle design; Forskare Romain Rumpler, Marcus Wallenberg Laboratoriet MWL, VinnExcellence Center for ECO2 Vehicle design; Associate Professor Ciarán J. O'Reilly, Farkostteknik och Solidmekanik, VinnExcellence Center for ECO2 Vehicle design

Exportera till kalender

Abstract

Trafikbuller är en av de största miljöproblemen idag. Invånare i stadsmiljöer är särskilt utsatta, där nära 80 miljoner personer i Europeiska Unionen är utsatta för bullernivåer som överskrider Världshälsoorganisationens (WHO) angivna gränsvärden. Medan de hälso-relaterade effekterna från exponering av buller är på en ohållbar nivå och bör reduceras, så är även tillgänglighet till effektiv transport en nödvändighet. Dessa motstridiga krav på transportnätverket kräver en mer holistisk syn på trafikanalys, för att förstå relationen mellan dessa effekter från trafiken. Detta arbete undersöker de effekter som uppstår från trafiken, såsom bullerexponering, det fordons-specifika energibehovet och tiden i trafiken, för att analysera hållbarhetsaspekter för transporter.

I detta arbete används trafiksimuleringsprogrammet SUMO för att erhålla en diskret trafikmodell med individuella fordon, i kombination med den europeiska fordonsbullermodellen IMAGINE som används för att modellera diskreta bullerkällor som tar hänsyn till direktivitet i ljudfältet samt fart- och accelerationsberoende. Den resulterande kostnaden för bullerexponeringen beräknas därefter för ett stort antal mätpunkter i nätverket genom en modell för betalningsvilja (WTP). Detta tillåter en analys av förhållandet mellan kostnad från bullerexponering och energieffektivitet baserat på det fordonsspecifika energibehovet. Ett tidsvarierande trafikflöde läggs på för att analysera effekterna från en varierande trafiktäthet och trängsel på förhållandet mellan de olika egenskaperna.

Dessutom expanderas konceptet att allokera den buller-relaterade kostnaden ner till enskilda fordon baserat på deras enskilda bullerbidrag. Detta för att potentiellt kunna allokera en större del av den totala kostnaden till fordon som bidrar särskilt mycket till den totala bullernivån eller till särskilda tidsegment med höga bullernivåer, samt att tillåta en ickelinjär viktfunktion. Dessa allokeringsstrategier ger också möjligheten att allokera en högre kostnad till bullriga fordon, då fordon som bidrar mer till den totala bullernivån kan lättare identifieras.

Slutligen analyseras förhållandet mellan trafikegenskaperna utifrån korrelation. Inledande studier visar att korrelationen beror på trafiktätheten och mängden fordonsinteraktion i trafiken.

urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-292360