Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Photo-induced Structural Dynamics in Transition Metal Dichalcogenides

Tid: Ti 2020-09-15 kl 10.00

Plats: Via Zoom https://kth-se.zoom.us/j/633 3259 4346, KTH Royal Institute of Technology, Stockholm (English)

Ämnesområde: Fysik, Material- och nanofysik

Respondent: Shaozheng Ji , Material- och nanofysik

Opponent: Professor Fabrizio Carbone,

Handledare: Jonas Weissenrieder, Fysik, Mikroelektronik och informationsteknik, IMIT, Materialvetenskap, Material- och nanofysik; James Gardner, Tillämpad fysik; Professor Oscar Tjernberg, Tillämpad fysik

Exportera till kalender