Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Secondary Interactions in Symmetric Double Bond Formation Catalysed by Molecular Ruthenium Complexes

Tid: On 2020-10-14 kl 13.00

Plats: https://kth-se.zoom.us/webinar/register/WN_wNnhTn3oTimr7V0HB5SzIw, Stockholm (English)

Ämnesområde: Kemi

Respondent: Oleksandr Kravchenko , Organisk kemi

Opponent: Professor Roger Alberto, University of Zurich

Handledare: Professor Licheng Sun, Molekylär elektronik, CMD, Kemi, Organisk kemi

Exportera till kalender

Abstract

Kemi har en enorm påverkan på allas liv även om samhället inte inser dess kraft och allmänna utbredning. Under de senaste åren har ekonomi och hållbarhet i kemiska processer blivit en världsomfattande prioritering. Ända sedan dess upptäckt har katalys utnyttjats i industrin för att minska energibehovet i kemiska reaktioner. Den här avhandlingen behandlar två katalytiska transformationer och olika aspekter av katalysatordesign som förbättrar den katalytiska effektiviteten och användbarheten.

Det första kapitlet innehåller en introduktion av viktiga begrepp inom katalys och en översikt över svaga interaktioner som ofta används i katalysatordesign. Eftersom symmetri spelar en stor roll i kemi i allmänhet och särskilt i de reaktioner som diskuteras i den här avhandlingen ges också en kort översikt av vissa symmetriaspekter i molekyler och reaktioner.

Det andra kapitlet behandlar tillämpningar av olefinmetatesen i dynamisk kemi. Katalysatorerna för etablering av jämvikt i enkla dynamiska system under milda förhållanden analyseras i en struktur-aktivitetsförhållande studie. Förmågan att utföra själv- och korsmetates av mycket funktionaliserade substrat i vatten utvärderas och används för att öka selektivitet.

Följande kapitel fokuserar på vattenoxidationskatalys som är en väsentlig del för produktionen av solbränsle och utvecklingen av hållbar energi. Det tredje kapitlet fokuserar på de elektroniska effekterna i funktionaliserade katalysatorer. Påverkan av substituenter och andra modifikationer på katalysatorernas egenskaper diskuteras. Det fjärde kapitlet introducerar ny design av axiella och ekvatoriella ligander i toppmoderna vattenoxidations-katalysatorer och betydande förbättringar av katalytisk aktivitet och stabilitet.

Forskningen som presenteras i den här avhandlingen demonstrerar påverkan av svaga intra- och intermolekylära interaktioner på katalys och sätten att använda dessa interaktioner i övergångsmetallkomplex för att förbättra katalytiska egenskaper.

urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-281238