Till innehåll på sidan

Seminarium: Fossilfritt resande på landsbygden – vilka är lösningarna?

År 2030 ska Sverige ha en fossiloberoende fordonsflotta. Klimatutsläppen ska vara 70 procent mindre än idag. De målen står sju av åtta riksdagspartier bakom. Fossila bränslen måste fasas ut, men samtidigt måste vardagslivet fungera för oss på landsbygden. Vilka konflikter och möjligheter finns för arbetet med att nå klimatmålen? Vilka är utmaningarna för landsbygden? Hur ser lösningarna ut? Räcker befintliga styrmedel till för att dessa lösningar?

Tid: To 2020-02-06 kl 13.00 - 15.00

Plats: Sambiblioteket, Härnösand

Föreläsare: Elisabeth Ekener

En presentation från dagen kan du ladda ned här. (pdf 1,3 MB)

KTH har inom forskningsprojektet Mistra SAMS ställt dessa frågor till medlemmarna i Facebook-gruppen Bensinupproret 3.0.

Svaren har sammanställts i en rapport och resultatet presenteras nu på detta seminarium i
samarbete med 2030-sekretariatet för en fossiloberoende fordonsflotta. Tillsammans bjuder vi in till samtal om konstruktiva vägar framåt.

Lättare lunch serveras från kl. 12.30 och efter seminariet finns möjlighet att stanna kvar på ett mingel med en fortsatt dialog i organiserad form fram till kl. 16. Seminariet är kostnadsfritt.

Varmt välkommen att delta i vårt samtal!

Anmäl dig via denna länk

Kontakt
Elisabeth Ekener, KTH, forskare och projektledare, elisabeth.ekener@abe.kth.se
Anna Lindén, 2030-sekretariatet, moderator, anna.linden@2030sekretariatet.se

Program
12.30–13.00 Registrering och lättare förtäring
13.00–13.15 Välkomna och bakgrund Elisabeth Ekener, KTH
13.15–13.30 Kan landsbygden vinna på en fossiloberoende fordonsflotta?, Anna Lindén, 2030-sekretariatet
13.30–14.00 Presentation av rapporten Elisabeth Ekener, KTH
14.00–14.15 Kommentarer på förslagen Representant från Hela Sverige ska leva
14.15–14.45 Paneldiskussion inkl. frågor från publiken. Politiker, forskare, Magnus Strömberg, Hela Sverige ska Leva.
14.45–15.00 Avslutning och summering Elisabeth Ekener, KTH, Anna Lindén, 2030-sekretariatet
15.00–16.00 Mingel och fortsatt diskussion

Mer information hittar du på seminariets Facebook-event

Innehållsansvarig:info@sams.kth.se
Tillhör: Mistra SAMS
Senast ändrad: 2020-02-10