Till innehåll på sidan

Slotless High-Performance Electric Drives

Harmonic Loss Analysis, Sensorless Control, and Inverter Design

Tid: Fr 2020-03-20 kl 10.00

Plats: Kollegiesalen, Brinellvägen 8, Stockholm (English)

Ämnesområde: Elektro- och systemteknik

Respondent: Jonas Millinger , Elkraftteknik

Opponent: Professor Zi-Qiang Zhu,

Handledare: Oskar Wallmark, Elkraftteknik; Docent Juliette Soulard, Warwick University