Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

SNS-seminarium: Scenarier över framtidens elbehov

Hur kommer vår elanvändning att se ut i framtiden och vad innebär detta för elsystemets utveckling? Hur räknar vi på elbehovet och vad skiljer olika scenarier åt?

Tid: Må 2021-10-04 kl 10.00 - 11.15

Plats: Webbinarium i Zoom

Språk: Svenska

Medverkande: Flera

Kontakt:

energyplatform@kth.se energyplatform@kth.se

Exportera till kalender

Detta seminarium anordnas av SNS.

Svenska kraftnät gör regelbundet framtidsscenarier för elanvändning och produktionskapacitet i elsystemet. Syftet är att identifiera framtida behov och utmaningar för kraftsystemet och på så sätt skapa förutsättningar för att kunna agera proaktivt. Lowina Lundström, divisionschef vid Svenska kraftnät, gästar SNS för att presentera deras senaste långsiktsanalys.

Även andra myndigheter och branschorganisationer gör löpande scenarier på området. Vilka antaganden ligger bakom att scenarier skiljer sig åt? Och vilka insatser krävs från politikens och samhällets sida för att kunna möta de utmaningar som olika scenarier pekar mot? För att diskutera detta deltar även Åsa Pettersson från branschorganisationen Energiföretagen och politikerna Lars Hjälmered (M) och Lorentz Tovatt (MP).

Läs mer om seminariet och anmälan hos SNS