Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Sustainable evolution of SMEs in response to socio-technical emergence

Tid: Må 2020-06-15 kl 10.00

Plats: https://kth-se.zoom.us/webinar/register/WN_6NRkm7xYTvuOYVrqGDXPyA, http://Vid fysisk närvaro eller Du som saknar dator/ datorvana kan kontakta service@itm.kth.se (English), Stockholm (English)

Ämnesområde: Industriell produktion

Respondent: Afifa Rahatulain , Produktionssystem

Opponent: Assoc. Professor Dario Antonelli, Politecnico di Torino, Italien

Handledare: Professor Mauro Onori, Industriell produktion, Produktionssystem

Exportera till kalender

Abstract

Teknologiska framsteg som digitalisering, molntjänster och cyber-fysiska system förvandlar dagens tillverknings industri. Att satsa bara på teknikskiften räcker inte för en hållbar konkurrensfördel. Därför en organisation måste räknas som ett socio-tekniskt system där tekniska utveckling går hand i hand med konstant evolution av organisatoriska aspekter som personalutveckling, kunskapshantering, organisationsförmåga, osv. En tillverknings organisation kan betraktas som ett socio-tekniskt `system av system'. Den är känslig mot stokastisk och uppdykande (emergent) karaktär av externa miljö som varierande marknad, diverse kundbehov osv. Det är viktig att ha yttersta kunskap och kännedom av systembeteendet så att dess output blir deterministisk och effektiv. Den här forskningen föreslår att förståelse av organisationsbettende och gränssnitt inuti systemet kan hjälpa till med att reagera effektiv till uppdykandet. Det i sin tur hjälper en organisation att förvandla till faktabaserad hanteringsmekanism istället för antagande. En sådan mekanism tar hänsyn till både kännedom av interna organisation och uppdykande från sin omgivning. Huvud fokusen ligger på organisationsförmåga och kunskapshantering inom små och medelstora företag (SMF). Den första insatsen av detta arbeta är utnyttjandet av Viable System Model (VSM) för att förstå beteendet av en produktionsorganisation med ett holistiskt perspektiv och identifiering av kunskapsgränssnitt eller knowledge interfaces (KI:er) i systemet. Typen av kunskap eller information som behövs är också identifierades för varje KI. Dessutom en mappning av KI som kan underlätta systemanalys arbete är också framtagen. Resultaten analyserades med hjälp av empirisk data för produktutvecklingsprocess från ett industriellt fall. Den andra insatsen är identifiering av organisatoriska utmaningar för SMF som håller på med strategiska ändringar och dess inverkan på kunskapsgränssnitten. VSM baserad KI mappning användes för att identifiera kunskapsgap genom att visualisera motsvarande KI:er. Den sista insatsen inriktar sig på vanliga fallgropar och hinder i sammanhanget av organisationsförmågor som dagens produktions företag står inför. Riktlinjer och förbättringsförslag för att effektivisera en organisation är också presenterades.

Förbättrade organisationsförmågor kan leda till en förstärk regional utväxt genom att bibehålla kompetens och tillhandhålla jobb. Därför detta arbete kan också betraktas som ett steg mot förstärkning av social hållbarhet.

urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-273043