Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

The global energy system through a prism of change

The oil & gas industry and the case of the Arctic

Tid: Fr 2020-03-27 kl 09.00

Plats: Due to Corona it is not possible to attend this defense in person, instead attend via this link: (English)

Ämnesområde: Industriell ekonomi och organisation

Respondent: Maria Morgunova , Industriell ekonomi och organisation (Inst.), Sustainability and Industrial Dynamics

Opponent: Dr. Stefan Andreasson, Queen’s University Belfast

Handledare: Docent Vladimir Kutcherov, Hållbarhet och industriell dynamik; Docent Pär Blomkvist, Mälardalen University

Exportera till kalender

Abstract

Energibranschen som helhet, och olje- och gasindustrin i synnerhet, upplever förändringar under påverkan av olika trender och samhällets förändrade behov. Nuvarande sociala, ekonomiska, miljömässiga och klimatrelaterade debatter utmanar de etablerade principerna för energiproduktion och konsumtion genom att argumentera för hållbarhet i utvecklingen av det globala energisystemet. Det finns betydande internationella ansträngningar för förbättrad hållbarhet, men förändringen i det globala energisystemet sker i långsam takt.

Olje- och gasindustrin har varit en väsentlig del av det globala energisystemet i årtionden. Även om den har bidragit märkbart till den globala utvecklingen och möjliggjort industrialiseringen, har den också påverkat miljön. För närvarande förändras olje- och gasindustrins roll medan den fortsätter att möta mer än hälften av det globala energibehovet. Samtidigt förbises förhållandet mellan olje- och gasindustrin och en hållbar utveckling av det globala energisystemet till stor del. Denna avhandling ifrågasätter giltigheten av sådan försummelse och belyser vikten av att utforska en hållbar utveckling av det globala energisystemet med dess relation till olje- och gasindustrin.

Genom perspektiven hållbarhetsövergångar och industriell dynamik syftar avhandlingen till att undersöka ‘socio-tekniska regimens’ roll i hållbarhets omvandling av socio-tekniska system. Avhandlingen fokuserar på tre särskilda aspekter: (1) faktorerna för förändring i regimen; (2) hur regimen svarar på dessa förändringsfaktorer; och (3) förhållandet mellan en hållbar utveckling av det socio-tekniska systemet och regimen. Avhandlingen är baserad på två sammanhängande studier, ägnade åt vissa aspekter av förändringar inom olje- och gasindustrin, och en djupgående undersökning av fallet med utnyttjande av olje- och naturgasresurser under den arktiska havsbotten.

Avhandlingen ger en inblick i de kritiska aspekterna av förändringar inom det globala energisystemet genom analys av olje- och gasindustrin och avslöjar en förståelse för hur hållbar förändring i det globala energisystemet kan underlättas. Ur ett teoretiskt perspektiv bidrar avhandlingen till hållbara energi och industriell dynamik om hållbar förändring av stora socio-tekniska system med tonvikt på regimen. Teoretiska implikationer understryker behovet av att revidera de befintliga länkarna och kopplingarna mellan socio-tekniska systemnivåer för att underlätta förändringar, visa behovet av typologier för förändringsfaktorer och föreslå mer uppmärksamhet till regimens kvaliteter och kapacitet. Slutligen använder avhandlingen systemtänkande och en tvärvetenskaplig strategi inom energirelaterad och hållbarhetsövergångs forskning.

Från ett praktiskt perspektiv tillhandahåller avhandlingen analytiska ramverk, verktyg och koncept som kan användas av beslutsfattare, strategikonsulter, statliga organisationer och industri, samt insikt i utvecklingen och förändringen i det globala energisystemet.

urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-269117