Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Tools for applied soft ionization mass spectrometry

Tid: Ti 2021-06-08 kl 10.00

Plats: https://kth-se.zoom.us/j/62334124193, Stockholm (English)

Ämnesområde: Kemi

Respondent: Joakim Romson , Tillämpad fysikalisk kemi

Opponent: Professor Steven Wilson, University of Oslo

Handledare: Åsa Emmer, Kemi, Tillämpad fysikalisk kemi; Peter Dinér, Organisk kemi

Exportera till kalender

Abstract

 Masspektrometri (MS) är ett viktigt analytiskt verktyg. Dess viktigastefördelar är känslighet, upplösning, och exakta och precisa m/z mätvärden.För att få bästa resultat från ett instrument måste användaren känna tilldess begränsningar och krav.Känsligheten för matrisassisterad laser desorbtion/jonisering (MALDI)-MS är beroende av ytkoncentrationen av provet. I Paper I utvecklades enmycket hydrofob ytbehandling som applicerades på MALDI-provplattor.Det gjorde att provdroppar torkade på en mindre yta. Jämfört medobehandlade och kommersiella koncentrationsplattor gav ytbehandladeprovplattor i genomsnitt två gånger högre signal-till-brus vid peptidanalys.Signalkonkurrens och överlapp i MS kan dölja provsignaler. I Paper IIutvecklades ett automatiserat system för att koppla kapillärelektrofores tillMALDI-MS. Separation av fjärilsspermatoforproteiner i 32 fraktionervisade några annars odetekterade eller överlappande MS-signaler.Kalibrering är avgörande för exakta MS-mätningar. I Paper III utveckladesen dendrimerbaserad kalibrerlösning för elektrospray-jonisering (ESI)-MS, ämnad för peptidanalys. Med fler signaler i m/z-området av intresseförbättrades precision, och antagligen exakthet, jämfört med enkommersiell kalibrerlösning.I Paper IV utfördes en litteraturstudie av kalibreringsalternativ för ESIMS. Faktorer som påverkar exakthet och precision, i allmänhet och förolika instrument, sammanfattades, och en omfattande lista överkalibranter sammanställdes.I Paper V undersöktes exakthet och precision närmare i MS, specifikt medavseende på kemiska masskift i jonfällor. Det påvisades att kluster- ochadduktjoner vore olämpliga som kalibranter i jonfällor, och att linjärajonfällor gav masskift som liknade dem i sfäriska jonfällor. 

urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-294313