Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Transformation/dissolution characteristics of cobalt and welding fume nanoparticles in physiological and environmental media: surface interactions and trophic transfer

Tid: Fr 2020-09-25 kl 14.00

Plats: https://kth-se.zoom.us/webinar/register/WN_uIzHkMlNTZOEoSxfBn3-kA, (English)

Ämnesområde: Kemi

Respondent: Nanxuan Mei , Yt- och korrosionsvetenskap

Opponent: Professor Iseult Lynch, School of Geography, Earth and Environmental Sciences, University of Birmingham

Handledare: Universitetslektor Eva Blomberg, Yt- och korrosionsvetenskap, Kemi; Professor Inger Odnevall Wallinder, Yt- och korrosionsvetenskap, Materialvetenskap, Materialvetenskap; Doktor Jonas Hedberg, Yt- och korrosionsvetenskap, Fysik

Exportera till kalender

Abstract

Nanopartiklar (NP) och nanomaterial finns överallt i vår omgivning. De produceras genom både naturliga och mänskliga aktiviteter. Olika typer av NP används inom tillämpningar såsom kosmetika och läkemedel. Det saknas dock fortfarande kunskaper om effekten av reaktiva metalliska NP på människors hälsa och miljö. Därför fokuserar denna doktorsavhandling på reaktiva metallnanopartiklars beteende i miljö- och biologiska media, till exempel svetspartiklar från rostfritt stål, koboltnanopartiklar och kobolt som producerats genom lösningsförbränning.Adsorptionen av biomolekyler och naturligt organisk material i både fosfatbuffert, saltlösning och ytvatten studerades och dess påverkan på agglomerering och storlek. Dessutom undersöktes trofisk överföringen av koboltnanopartiklar i en akvatisk näringskedja besående av alger, zooplankton och fisk. Vidare studerades hur adsorption av utsöndrade biomolekyler från zooplanktion påverkade överföringen i näringskedjan.De studerade reaktiva metallnanopartiklarna agglomererade och sedimenterade snabbt i lösning. Metalljoner frisattes från NP i både fosfatbuffertlösning och ytvatten. Adsorptionen av biomolekyler och naturligt organiskt material påverkade upplösningen av metallnanopartiklarna. Överföringen av koboltnanopartiklarna i den akvatiska näringskedjan påverkades av agglomerering och sedimentation av NP, och det var ingen bioackumulering under den trofiska överföringen. Tillsatsen av utsöndrade biomolekyler påverkade inte den trofiska överföringen av koboltnanopartiklar.Svetsrökpartiklar från rostfritt stål studerades med avseende på upplösning i PBS (simulerad lungvätska). Studien kan hjälpa till att uppskatta risken av svetsrökpartiklar från rostfritt stål genom att observera frisättningen av Cr(VI) från partiklarna.

urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-280163