Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Förstå Förändringar i Beslutsprocesser för att Anta Första / Sista Mil Självkörande Busservice

Tid: Ti 2021-04-20 kl 09.30

Plats: Videolänk https://ntu-sg.zoom.us/j/93722171218 Kod: 653614, Du som saknar dator /datorvana kontakta Yusak Susilo yusak@kth.se / Use the e-mail address if you need technical assistance, Singapore (English)

Ämnesområde: Transportvetenskap, Transportsystem

Respondent: Pei Nen Esther Chee , Systemanalys och ekonomi, School of Civil and Environmental Engineering - Nanyang Technological University, Integrated Transport Research Lab (ITRL)

Opponent: Professor Kay Axhausen, ETH Zürich

Handledare: Professor Yusak Octavius Susilo, University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna, Austria; Professor Wong Yiik Diew, NTU, Singapore

Exportera till kalender

Abstract

Denna forskning undersöker förändringarna i interaktionen mellan objektiva faktorer (faktorer som är oberoende av uppfattningen, t.ex. sociodemografiska egenskaper), subjektiva faktorer (psykologiska faktorer som är inneboende i individen) och användarens beteendemässiga respons gentemot en ny teknik/tjänst som svar på verklig erfarenhet av tekniken/tjänsten. I synnerhet undersöker denna forskning förändringarna i beslutsfattande parametrar för att anta första/sista mils självkörande busstjänst över tre viktiga antagningssteg, som specificeras i spridning av innovationsteorin: 1. beslut (före några faktiska självkörande bussreseupplevelser), 2 genomförande (första försöket) och 3. fortsättning (efter första försöket).

Resultaten visar att objektiva faktorer har både direkt och indirekt påverkan på användarnas beteendemässiga respons mot en ny teknik. Det finns dominerande uppfattningar om tekniken bland samma gruppmänniskor med samma sociodemografiska egenskaper/reseegenskaper/förtrogenheter med tekniken. Relationerna mellan de objektiva faktorerna med tillhörande uppfattningar är dock inte stabila när användarna har samlat in ofullständig information om tekniken. Beslut som fattas utan fullständig information om tekniken utsätts för logisk felaktighet. Följaktligen är beslutet irrationellt och föremål för förändringar efter att en individ fått fullständig information om den nya tekniken/tjänsten genom faktisk erfarenhet av den nya tekniken/tjänsten.

Faktiska självkörande bussreseupplevelser ger användarna fullständig information om tekniken. Jämfört med beteendemässiga svar från förstagångsanvändare är adopterarnas (användare som fortsatte med tjänsten efter första försöket) beteendemässiga svar stabila och konsekventa. Det fanns också inlärningsprocesser för förstärkning i antagarna av den första/sista mil självkörande busstjänsten. Resultaten ger ett starkt bevis för att användarnas informationsnivå om en ny teknik/tjänst har en betydande inverkan på stabiliteten i representationen av både de objektiva och subjektiva faktorerna.

Som en slutsats har användarnas informationsnivå om en ny teknik/tjänst avgörande inverkan på tillförlitligheten i representationen av de objektiva faktorerna och subjektiva faktorer som identifierats från resebeteendestudierna med ny teknik/tjänst som självkörande fordon/buss. Beslutet som fattas när användare har ofullständig information om en ny teknik är irrationellt och kan komma att ändras. Därför är representationen av de objektiva faktorer och subjektiva faktorer som identifierats från hypotetiska studier som respondenterna saknar verklig erfarenhet av självkörande fordons-/bussteknik opålitlig. Å andra sidan ger den faktiska upplevelsen användarna fullständig information om den nya tekniken/tjänsten och låter användarna lära sig mer om tekniken/tjänsten. Som ett resultat kan användare fatta ett mer rationellt beslut, varför representationen av de identifierade objektiva faktorerna och subjektiva faktorerna är tillförlitliga.

Som ett annat bidrag från denna forskning demonstreras också ett systematiskt tillvägagångssätt för att erhålla objektiva mätningar från verkliga fotgängar-självkörande bussinteraktioner med LiDAR-data i denna avhandling. Det utvecklade tillvägagångssättet kan användas som den grundläggande ramen för att mäta säkerhetsrisken mellan en korsande fotgängare med ett självkörande fordon/buss. Den utvecklade metoden är också till hjälp för utformningen av styralgoritmen för en automatiserad buss på grund av uppnåendet av de faktiska fotgängarnas riskgränser när de interagerar med en självkörande buss i den verkliga världen.

urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-292412