Till innehåll på sidan

VR_SCI + ART FEST 2020

VR och AR teknik syftar till att bygga förbindelser mellan besökare, utrymmen och mänskliga känslor. Denna festival kommer att täcka olika sociala aspekter av dagens verklighet där människor, mer än någonsin, är frånkopplade på grund av den globala pandemin.

Tid: On 2020-09-09 kl 10.00 - 21.00

Plats: Cyber-physical