Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Status på projektet för retroaktiv deaktivering av e-postkonton

Publicerad 2020-03-05

Enligt tidigare beslut (V-2019-0587) kommer KTH från och med 2019-10-01 börja deaktivera e-postkonton och övriga IT-resurser för personer som slutar på KTH.

Kopplat till det fick KTH GVS/IT i uppdrag att retroaktivt deaktivera e-post och andra IT-resurser för personer vars anknytning till KTH redan upphört. Målsättningen var att detta skulle vara klart 2020-03-31. Med hänsyn till den omställning som behövs för de berörda individerna, i organisationen och i IT-stödet, så kommer det arbetet inte vara färdigt till dess.

Status för konton som inte använts sedan 2016-01-01

Under hösten har KTH GVS/IT deaktiverat omkring 117 000 KTH.se-konton med tillhörande e-postadresser och e-postbrevlådor som inte använts sedan 2016-01-01. Gemensamt för dessa är också att de inte haft någon extern vidarebefordran av e-post, d.v.s. den har slutlevererats till KTH men inte lästs på över 4 år.

Status för konton som fortfarande används och där personen slutat

Förberedelsearbetet pågår för att retroaktivt deaktivera e-postkonton och övriga IT-resurser för de som slutat, men fortfarande använder sina konton.

När det blir dags, så kommer de berörda att informeras via e-post om den kommande deaktiveringen och ges möjlighet att under en begränsad tidsperiod flytta sin e-­posthantering till annan e-postleverantör samt föra över ev. annat personligt data.

Vår rekommendation till dig som slutat på KTH och fortfarande använder ditt KTH.se-konto är att du inte inväntar att vi kontaktar dig, utan redan idag påbörjar din flytt till annan e-postleverantör.

Bedömningen är att det är tidigast efter sommaren 2020 det är aktuellt för KTH att börja kontakta personer för retroaktiv deaktivering.

Tidigare publicerad information samt rektorsbeslut:

Information angående deaktivering av e-post  (här finns också information om var du kan behöva registrera en privat e-postadress)

Beslut om deaktivering av e-post när anställning, studier eller annan anknytning till KTH upphör