Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Sök på tagg

Kategoriserade artiklar på KTHs webbplats.

Antal träffar: 1

  • Miljoner till matematikforskning

    Tre av anslagen från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses matematikprogram går till KTH. En forskare vid KTH får medel för att rekrytera en utländsk forskare till en postdoktoral tjänst i Sverige. De andra anslagen finansierar två gästprofessorer vid KTH. Totalt omfattar matematikprogrammet 29 miljoner kronor i anslag som 18 forskare får dela på.