Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Sök på tagg

Kategoriserade artiklar på KTHs webbplats.

Antal träffar: 6

 • Miljonanslag till KTH-matematiker

  Nu står det klart vilka 15 framstående matematiker som får anslag från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (KAW) för att lyfta den svenska forskningen inom matematik tillbaka till världstoppen. Hälften av forskarna har en koppling till KTH.

 • ”Ett jättebra steg för KTH”

  Knut och Alice Wallenbergs stiftelse donerar 50 miljoner kronor till Nanyang Technological University, NTU, i Singapore, ett av Asiens mest framstående universitet och en viktig partner för KTH. Genom satsningen ska 25 unga forskare från hela världen få finansiering för ett år på NTU och ett år i Sverige vid något av de svenska universitet som är engagerade i forskningsprogrammet WASP (Wallenberg AI, Autonomous System and Software program), där KTH är ett av fem partneruniversitet.

 • Bättre metoder för cancerbehandling får 31 miljoner

  En forskargrupp på KTH och Karolinska Institutet har tilldelats ett forskningsanslag på drygt 31 miljoner kronor för att studera och utveckla metoder för immunterapi mot cancer. Målet med forskningen är att fler cancerformer och fler patienter ska kunna botas.

 • 30 miljoner till forskning om kvantmaterial

  Oscar Tjernbergs forskargrupp på KTH och Nordita har tilldelats 30 miljoner kronor för att studera nya temporära tillstånd i kvantmaterial. Syftet är att öka förståelsen av dessa material. Något som kan bana väg för nya framtida kvantteknologier som kvantdatorer, snabbare och effektivare informationsprocessning och effektivare energiomvandling.

 • Miljoner till matematikforskning

  Tre av anslagen från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses matematikprogram går till KTH. En forskare vid KTH får medel för att rekrytera en utländsk forskare till en postdoktoral tjänst i Sverige. De andra anslagen finansierar två gästprofessorer vid KTH. Totalt omfattar matematikprogrammet 29 miljoner kronor i anslag som 18 forskare får dela på.

 • Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, KAW

  Den största stiftelsen grundad av medlemmar i familjen Wallenberg är Knut och Alice Wallenberg Stiftelse från 1917 som främjar forskning inom naturvetenskap, teknik och medicin.