Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

”Ett jättebra steg för KTH”

– WASP får extra kraft från NTU i Singapore

trat

Publicerad 2018-07-05

Knut och Alice Wallenbergs stiftelse donerar 50 miljoner kronor till Nanyang Technological University, NTU, i Singapore, ett av Asiens mest framstående universitet och en viktig partner för KTH. Genom satsningen ska 25 unga forskare från hela världen få finansiering för ett år på NTU och ett år i Sverige vid något av de svenska universitet som är engagerade i forskningsprogrammet WASP (Wallenberg AI, Autonomous System and Software program), där KTH är ett av fem partneruniversitet.

– I och med att vi redan har ett så pass väletablerat samarbete med NTU är det här ett jättebra steg för KTH, säger Bo Wahlberg , professor vid avdelningen för reglerteknik och föreståndare för WASP på KTH.

Redan idag är två samarbetsprojekt igång mellan KTH och NTU inom ramen för WASP, konstaterar han. Det ena är ”Co-evolutionary Reinforcement Learning for Multi-Agent Systems” som från svenskt håll leds av Mikael Johansson , KTH, professor vid avdelningen för reglerteknik på KTH. Det andra är ”Scalable Multi-Robot Sensor Fusion, Localization, Navigation, and Control”. I det projektet leds den svenska delen gemensamt av Fredrik Gustafsson, professor vid institutionen för systemteknik på Linköpings universitet, och Dimos Dimarogonas , också han professor vid avdelningen för reglerteknik på KTH.

Bo Wahlberg, professor vid avdelningen för reglerteknik och föreståndare för WASP på KTH.

– NTU är ju ett av de fem utländska universitet som KTH har strategiska samarbeten med. Det är vår vicerektor Stefan Östlund  som driver de här strategiska samarbetena. Vi har nu en gemensam forskarutbildning med NTU och just nu finns det finns två doktorander på KTH inom ramen för detta. Här är Karl Henrik Johansson  (professor vid avdelningen för reglerteknik) djupt involverad. Så för KTH är det jättebra i och med att det förstärker det som vi redan har startat, säger Bo Wahlberg.

Själva idén med den här satsningen är att unga forskare inom WASP:s forskningsområden ska få möjlighet att förlägga sin postdok både på NTU och på KTH eller något av de andra fyra partneruniversiteten inom WASP, säger han. Så man kan göra ett år i Singapore och ett år på KTH.

– Det tror jag är bra. För många kan det vara svårt att vara i Singapore så länge som två år. Det här ger en möjlighet att kunna dela sin tid mellan de här universiteten, säger Bo Wahlberg.

Inom programmet WASP ligger fokus på doktorandutbildning medan satsningen på NTU alltså handlar om postdokutbildning.

– Det här ger en möjlighet för doktoranderna som utbildas inom WASP. För nu är den första kullen inne på sitt andra år. Och de blir ju klara när vi väl har fått upp det här på banan. Vi ser det som ett mycket viktigt nästa steg. Det är över hundra doktorander som finns i Sverige nu inom ramen för WASP, säger Bo Wahlberg.

En person som starkt bidragit till samarbetet mellan de svenska universiteten och NTU i Singapore är Bertil Andersson, som tidigare var rektor för NTU, menar han.

– Han var ju rektor i Linköping innan det och sedan har han drivit upp NTU. Han är tillbaka i Sverige nu och har en stark koppling till KTH i och med att han sitter i KTH:s styrelse, säger Bo Wahlberg.

Utöver de 50 miljoner svenska kronor som Knut och Alice Wallenbergs stiftelse donerar till NTU, tillkommer medel från WASP för det andra året då de unga forskarna ska vara verksamma i Sverige. Det innebär att satsningen har en total budget på motsvarande cirka 80 miljoner kronor.

Läs mer om programmet The Wallenberg-NTU Presidential Postdoctoral Fellowships.

Håkan Soold

Om WASP:

Wallenberg AI, Autonomous System and Software program, WASP, är Sveriges enskilt största forskningssatsning någonsin med en budget på cirka tre och en halv miljarder kronor fram till år 2026. WASP finansieras av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse samt de ingående universiteten. Linköpings universitet står som värduniversitet för satsningen som innefattar även Chalmers, KTH, Lunds universitet och Umeå universitet samt ett stort antal industriella partners.