Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Sök på tagg

Kategoriserade artiklar på KTHs webbplats.

Antal träffar: 3

  • KTH Live-In Lab presenteras i Sienna, Italien, på ISCN 2016

    International Sustainable Campus Network anordnar den 13-15e juni en konferens i Sienna, Italien, där högskolor från världen över möts för att dela tankar och inspiration samt instifta samarbeten för en hållbarare framtid. KTH Live-In Lab presenteras som ett av de många bidrag som KTH gör för en hållbarare och vassare framtid.

  • Första gjutningen - KTH Live-In Lab

    Onsdagen den 11e maj markerar starten på själva byggandet av byggnaden som kommer att bli KTH Live-In Lab och hem till över 300 studenter. Hittills har den gråa parkeringsplatsen tagits bort och gropar har sprängts för att ge plats åt den grund som den 11e kommer börja gjutas.

  • Potentiellt energisparande i gröna och smarta högskolebyggnader outnyttjat

    En studie genomförd av Katarina Bäcklund et al. utforskar energimedvetenhet och energisparande beteenden hos användare av en högskolebyggnad med smart teknologi, en byggnad som också agerar som en testplattform för KTH Live-in Lab.