Till innehåll på sidan

Sök på tagg

Kategoriserade artiklar på KTHs webbplats.

Antal träffar: 3

  • Färre tjänsteresor ett måste för miljön

    Vilket fotavtryck på miljön gör KTH:s resande? Pendlingen till och från jobbet har begränsad påverkan, men tjänsteresorna leder till stora utsläpp. För att nå hållbarhetsmålen krävs en omsvängning i synen på hur och varför vi reser.

  • Ny miljöchef tror att fler kan göra mer

    Från kursplaner som bidrar till hållbar utveckling, till bättre källsortering och resfria möten – KTH:s nya miljöchef Kristina von Oelreich vill ta ett helhetsgrepp på miljö och hållbarhet.

  • Miljö och hållbar utveckling

    KTH bidrar till hållbar utveckling genom att utbilda, forska och samverka med det omgivande samhället. Genom sin verksamhet påverkar också KTH miljön konkret genom förbrukning av material och vatten, energi- och kemikalieanvändning, resor och transporter och byggande samt indirekt vid inköp och upphandling.

Tillhör: Välkommen till KTH
Senast ändrad: 2020-09-22