Till innehåll på sidan

Sök på tagg

Kategoriserade artiklar på KTHs webbplats.

Antal träffar: 1

  • Vattenburen kollektivtrafik - så ska Stockholm lyckas

    Forskare vid KTH har studerat hur den vattenburna kollektivtrafiken kan tänkas fungera i framtiden i Sveriges huvudstad. Bland annat har de studerat om fler kollektivresor på vattnet kan sänka belastningen på landbaserad kollektivtrafik och om det går att öka resorna på vatten utan en större miljöbelastning som följd. Svaret är ja. Resultatet som KTH-forskarna kommit fram till gäller dock inte bara Stockholm, utan även många andra kustnära städer i Europa och världen.

Tillhör: Välkommen till KTH
Senast ändrad: 2020-09-22