Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Sök på tagg

Kategoriserade artiklar på KTHs webbplats.

Antal träffar: 3

  • Solcellsforskare kliver ut ur skuggan

    Forskare vid bland annat KTH får ta emot Ingemar Croon Award för deras arbete med kommersialisering av forskningsnära produkter för morgondagens solcellsteknik. Priset går till företaget Dyenamo AB i vilket forskarna är verksamma och underlättar för företaget att de första stegen mot kommersiell expansion i större skala.

  • Kemipris till solenergiforskare

    Hallå där, Licheng Sun, professor i organisk kemi. Du har just fått Arrhenius-plaketten för framstående vetenskaplig forskning på kemiområdet. Hur känns det?

  • Viktigt genombrott för förnyelsebara energikällor

    Forskare vid kemiinstitutionen på KTH har lyckats konstruera en molekylär katalysator som kan oxidera vatten till syrgas mycket snabbt. Faktum är att KTH-forskarna för första gången har kommit upp i hastigheter som liknar de i naturens egen fotosyntes, något som samtidigt är världsrekord. Forskningsresultatet spelar en avgörande roll för framtida användning av solenergi och andra förnyelsebara energikällor vilket är högintressant då bensinpriset också det hela tiden når nya rekordnivåer.