Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Sök på tagg

Kategoriserade artiklar på KTHs webbplats.

Antal träffar: 2

  • Innovativ Energilunch: ”digitalisering, flexibilitet, samarbete”

    Fyra snabba föredrag hos Energiföretagen Sverige gav deltagarna en bra bild av innovationsklimatet inom energiområdet i Sverige. Helt klart innebär digitaliseringen en öppning för innovationer, där flexibilitet och samarbete är andra värdefulla inslag i utvecklingen på innovationsområdet. En av talarna var professor Lina Bertling Tjernberg som talade om "Elkraftsystem och elektrifiering för ett hållbart samhälle".

  • Här fyller politiker på med kunskap från energiforskare och industri

    Energi- och transportsektorn står inför en omfattande omställning. Bland det drivande är klimatarbetet som leder vägen mot fler elfordon och fler förnybara energikällor som sol och vind. Utmaningen är att utveckla dagens elnät och infrastruktur till framtidens hållbara system.