Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Innovativ Energilunch: ”digitalisering, flexibilitet, samarbete”

Seminarium om elkraftsystem och elektrifiering för ett hållbart samhälle

Publicerad 2019-03-18

Fyra snabba föredrag hos Energiföretagen Sverige gav deltagarna en bra bild av innovationsklimatet inom energiområdet i Sverige. Helt klart innebär digitaliseringen en öppning för innovationer, där flexibilitet och samarbete är andra värdefulla inslag i utvecklingen på innovationsområdet. En av talarna var professor Lina Bertling Tjernberg som talade om "Elkraftsystem och elektrifiering för ett hållbart samhälle".

Fjärde industriella revolutionen

Vi befinner oss i den fjärde industriella revolutionen som drivs av en ökad automatisering. Elektrifieringen sker nu och vi har tillgång till helt nya data i digitaliseringens tidevarv. Ett spännande faktum är också att energi- och transportsektorn möts. Hon betonade att vi bara kan uppnå framgångar om vi arbetar tillsammans och hållbart:

– Digitaliseringen förändrar och den cirkulära ekonomin är viktig, som får oss att tänka på hur saker ska användas i nästa varv. Så har vi inte tänkt förut, att använda resurser smartare. Samordningen blir också viktig, vi måste jobba ihop på ett sätt som vi inte gjort tidigare, sa Lina Bertling Tjernberg. Hon gick bland annat in på hur elbilarna kan användas även för lagring av el i energisystemet och därmed minska behovet av förstärkning av elnätet och bidra till lägre förluster.

Läs hela texten från seminariet Innovativ Energilunch - Digitalisering, flexibilitet samarbete